0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały podatnik PIT - 2016

Wielkość tekstu:

Limit określający małych podatników dla celów podatku dochodowego określony jest w euro, dlatego też wartość ta w PLN uzależniona jest od średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. 

Mały podatnik PIT - limit w roku 2016

W 2016 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy uwzględnić także wartość przychodu ze sprzedaży uzyskanej u zmarłego podatnika. 

Przeliczenia kwot należy dokonać zgodnie ze średnim kursem NBP ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października 2015 roku. Uzyskaną wartość należy dodatkowo zaokrąglić do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, limit 1 200 000 euro obowiązujący w 2016 roku wynosi odpowiednio:

1 200 000 x 4,2437 = 5 092 440, czy w zaokrągleniu 5 092 000.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów