Poradnik Przedsiębiorcy

Mały podatnik PIT - 2019

Limit określający małych podatników dla celów podatku dochodowego określony jest w euro, dlatego też wartość ta w PLN uzależniona jest od średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. 

Mały podatnik PIT - limit w roku 2019

W 2019 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy uwzględnić także wartość przychodu ze sprzedaży uzyskanej u zmarłego podatnika. 

Przeliczenia kwot należy dokonać zgodnie ze średnim kursem NBP ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października 2018 roku. Uzyskaną wartość należy dodatkowo zaokrąglić do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, limit 1 200 000 euro obowiązujący w 2019 roku wynosi odpowiednio:

1 200 000 x 4,2795 = 5 135 400, czy w zaokrągleniu 5 135 000.