0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Materiały z logo firmy - rozliczenie w kosztach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dobie ogromnej konkurencji, przyciągnięcie uwagi klienta czy kontrahenta jest rzeczą priorytetową. Jedną z metod działania, która może w tym pomóc, jest wyposażenie firmy w materiały z logo firmy. Materiały te powinny posiadać logo podatnika lub inne oznaczenie wyróżniające daną firmę, np. znak towarowy. Jednak czy koszt zakupu materiałów reklamowych można rozliczyć w kosztach firmowych? Jak wygląda ta kwestia z podatkowego punktu widzenia? Wszelkie niejasności zostaną rozwikłane w niniejszym artykule.

Materiały z logo firmy w podatku dochodowym

Wydatki ponoszone na zakup materiałów z logo firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zakładając, że materiały te mają niewielką wartość i charakter symboliczny, nie stanowią one kosztów reprezentacji. Jeśli stanowiłyby koszty reprezentacji, nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., nr IPPB5/423-100/13-3/MK: wydatki ponoszone na zakup upominków oznaczonych logo podatnika (przekazywanych potencjalnym klientom) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy upominki te będą rozdawane masowo, tj. będą przekazywane każdemu zainteresowanemu podmiotowi.

W związku z powyższym koszty poniesione na materiały z logo firmy, można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeśli materiały te są przeznaczone dla wszystkich, potencjalnie zainteresowanych klientów czy też kontrahentów.

Podsumowując, wydatki na materiały z logo firmy są kosztem podatkowym, jeśli:

  • mają symboliczny charakter,
  • mają niewielką wartość,
  • są przeznaczone dla nieoznaczonej grupy odbiorców.

Podatek należny VAT a naliczony VAT

Podatek należny VAT to wartość podatku VAT od sprzedaży towarów lub usług na rzecz klientów bądź kontrahentów.

Podatek naliczony VAT to kwoty podatku VAT wynikające z transakcji zakupu.

PODATEK VAT NALEŻNY - PODATEK VAT NALICZONY = PODATEK PŁACONY DO URZĘDU SKARBOWEGO

Materiały z logo firmy w podatku VAT

Jak stanowią przepisy ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów, należących do przedsiębiorstwa podatnika, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych oraz członków stowarzyszenia;
  • wszelkie inne darowizny.

Powyższe stosuje się, jeśli darczyńcy przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu pozyskania materiałów z logo firmy.

Jednak należy mieć na względzie, iż opodatkowanie nieodpłatnego przekazania materiałów z logo firmy jest zależne od prawa do odliczenia VAT naliczonego przysługującego przy ich zakupie. Otóż podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu towarów, jeśli poprzez ich przekazanie, podatnik miał na celu zwiększenie swojej sprzedaży. Oznacza to również, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT.

Z opodatkowania VAT są zwolnione przekazane przedmioty z logo przedsiębiorcy, które spełniają definicję prezentu o małej wartości.

Prezentami o małej wartości są  przekazywane przez podatnika jednej osobie towary, jeśli:

  • łączna ich wartość nie przekracza kwoty 100 zł, w sytuacji gdy darczyńca prowadzi spis osób obdarowanych pozwalający na ustalenie ich tożsamości;
  • jednostkowa cena netto nabycia towaru lub jednostkowy koszt jego wytworzenia, w momencie przekazania nie przekracza kwoty 10 zł.

W związku z powyższym opodatkowanie VAT materiałów z logo firmy wynikające z ich nieodpłatnego przekazania nie będzie miało miejsca, jeśli cena jednostkowa  przekroczy 10 zł, a przedsiębiorca będzie prowadził ewidencje osób obdarowanych. Wówczas do czasu aż wartość przekazanego materiału z logo firmy nie przekroczy kwoty 100 zł, w danym roku podatkowym nie powstaje obowiązek opodatkowania tej czynności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów