0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura do paragonu - kto może ją otrzymać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Klient ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeśli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a jego zakup został wcześniej udokumentowany paragonem fiskalnym. W takich sytuacjach musi przez przedsiębiorcę zostać wystawiona faktura do paragonu, która nie podlega księgowaniu w ewidencjach.

Faktura do paragonu - obowiązek wystawienia

Co do zasady w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej, przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania dodatkowo faktury. Obowiązek ten pojawia się jednak w momencie, gdy klient zgłosi chęć jej otrzymania w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeśli klient indywidualny zażąda wystawienia faktury, podatnik zobowiązany jest wystawić tzw. fakturę do paragonu, która nie podlega wpisowi do rejestrów. Ważne by wystawiając fakturę do paragonu otrzymać od klienta oryginał wcześniej wystawionego paragonu fiskalnego, który należy podpiąć do kopii wystawionej faktury oraz przechowywać w dokumentacji firmowej jako dowód sprzedaży.

Faktur do paragonu nie należy księgować do żadnych ewidencji. Wynika to z faktu, że wartość sprzedaży, które dokumentują, została już wykazana w ewidencjach na podstawie łącznego raportu okresowego w miesiącu faktycznej sprzedaży.

Uwaga!

Jeżeli klient zażąda wystawienia faktury do paragonu po upływie 3-miesięcznego  terminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca może, lecz nie musi wystawić faktury na żądanie nabywcy.

Faktura do paragonu - terminy wystawiania

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek spełnić żądanie klienta:

  • nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca, jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

  • nie później niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Pod kopię wystawionej faktury do paragonu należy podpiąć paragon, który nabywca zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy.

Faktura do paragonu - brak oryginału paragonu

W przypadku, gdy klient z nie jest w stanie zwrócić sprzedawcy oryginału paragonu (np. został on zagubiony lub kontrahent w ogóle go nie otrzymał), a przedsiębiorca ma możliwość weryfikacji i jednoznacznej identyfikacji zgłaszanej przez klienta transakcji (np. poprzez wydrukowanie paragonu bądź innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji przy pomocy automatu), powinien wystawić fakturę na żądanie. Sprzedawca może także poprosić klienta o przedstawienie innych niż oryginał paragonu dowodów potwierdzających fakt dokonania zakupu towarów bądź usług, np. potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów