Poradnik Przedsiębiorcy

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji

Wierzyciel, decydując się na egzekwowanie swoich należności za pomocą firmy windykacyjnej, musi być świadomy poniesienia kosztów prowadzonej windykacji przedsądowej - samo zlecenie prowadzenia windykacji czy też przygotowanie wezwań do zapłaty stanowią dodatkowe koszty. Jednakże o ile wcześniej wierzyciel zadba o możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji  – może je odzyskać.

Czy istnieje możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji?

Każdy przedsiębiorca w toku prowadzenia swojej działalności z pewnością spotkał się z problemem nieuregulowanej faktury bądź rachunku ze strony swojego klienta. Ten problem szczególnie dotyka firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż zazwyczaj nie nie posiadają wśród swoich pracowników specjalistów, zajmujących się windykacją należności w związku z tym coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych firm windykacyjnych. Jak nie trudno się domyślić, główny problem tego rozwiązania stanowią koszty takich usług, którymi zasadniczo nie można pokryć dłużnika i to na wierzycielu spoczywa obowiązek uiszczenia zapłaty za świadczone usługi.

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji - regulacje prawne

Znana zasada obowiązująca w całym prawie cywilnym - zasada swobody umów daje możliwość obciążenia dłużnika kosztami przeprowadzonej windykacji. Aby tak mogło się stać, w umowie zawieranej pomiędzy podmiotami dokonującymi transakcji (przedsiębiorca/klient) powinien znaleźć się zapis, w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wierzyciel ma prawo zlecić windykację zewnętrznej firmie na koszt odbiorcy, w tym wysyłać wezwania do zapłaty i obciążać kosztami za te czynności dłużnika. Przy czym istotne jest, aby już na etapie tworzenia takiej umowy określić koszty przyszłej windykacji.

Warto na etapie konstruowania powyższego zapisu w umowie przyjrzeć się reakcji kontrahenta. Jeżeli stanowczo nie będzie zgadzał się na takie rozwiązanie, możemy domyślić się, że nie jest pewny swojej wypłacalności bądź terminowych zapłat.