Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Na tropie nieuczciwego kontrahenta

Zdarza się, że przy podpisywaniu umowy z nowym kontrahentem przedsiębiorcy opierają się wyłącznie na jego zapewnieniach oraz własnych obserwacjach. Tymczasem uczciwość kontrahenta może budzić wątpliwości. Warto więc ją wcześniej gruntownie sprawdzić, minimalizując ryzyko związania współpracy gospodarczej z nieuczciwym partnerem biznesowym. Jak tego dokonać?

W kontaktach biznesowych nie ma miejsca na sentymenty

Można ufać bezgranicznie swoim przyjaciołom czy członkom rodziny, ale na zaufanie w praktyce nie ma miejsca w świecie biznesu. Nawet wieloletnia współpraca z kontrahentem nie gwarantuje, że nagle nie zacznie on działać na szkodę naszej firmy. Istotne jest, aby w biznesie udaremniać wszelkie próby oszustwa czy nadużyć w stosunku do naszej działalności gospodarczej. Takie ryzyko niestety istnieje i nie można go lekceważyć. Niestety liczba przestępstw gospodarczych dokonywanych w Polsce w ostatnich latach wciąż jest duża i wg Komendy Głównej Policji w 2013 r. było ich 9581, w 2012 r. – ponad 10 tys., w 2011 r. – 11,3 tys., a w 2010 r. aż 14,1 tys. To pokazuje tylko pewną skalę przestępczości gospodarczej. Warto więc się bronić przed takim ryzykiem w najbardziej skuteczny sposób. Można tego dokonać, skrupulatnie sprawdzając informacje o każdym kontrahencie lub kliencie, z którym chcemy podpisać umowę. Umożliwia to wywiad gospodarczy, którego nie należy mylić z nielegalnym szpiegostwem gospodarczym. To dwa zupełnie odmienne pojęcia, jak wskazują pracownicy Detektyw24. Wywiad gospodarczy ma za zadanie dostarczyć podmiotom gospodarczym cennych informacji o ich kontrahentach w celu podjęcia trafnych decyzji biznesowych w warunkach pełnej informacji.

Jak wytropić nieuczciwego kontrahenta?

Przedsiębiorca nie musi podejmować się samodzielnie weryfikacji uczciwości swoich kontrahentów. Może zlecić takie zadanie w ramach outsourcingu wyspecjalizowanej agencji detektywistycznej. Wystarczy w tym celu rozpocząć współpracę z detektywami, którzy po oszacowaniu potrzeb informacyjnych klienta rozpoczną wykonywanie swoich prac w ramach wywiadu gospodarczego. Weryfikacji rzetelności kontrahenta można dokonać na podstawie przede wszystkim wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy Krajowego Rejestru Sądowego. Cenne dane można pozyskać z Krajowego Rejestru Dłużników. Dzięki nim przedsiębiorca uzyskuje informacje o tym, czy firma kontrahenta w ogóle jest zarejestrowana i jaka jest jej bieżąca kondycja finansowa. Jeśli firma zalega z płatnościami albo ma niejasną sytuację prawną, przedsiębiorca powinien ocenić, czy ryzyko podjęcia współpracy z nią nie jest za wysokie i czy nie wiąże się z prawdopodobieństwem wystąpienia wysokich strat.