Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Egzekucja komornicza - co może zająć komornik?

Egzekucja komornicza to ostateczność w postępowaniu o odzyskanie zaległych wierzytelności. Czasem jednak do niej dochodzi w sytuacjach, kiedy mimo wcześniej wydanej przez sąd decyzji dłużnik nie reguluje swoich zaległych zobowiązań. Co zatem może zająć komornik?

Komornik nie decyduje

Przede wszystkim należy pamiętać, że prowadzona przez komornika egzekucja ma na celu ściągnięcie z majątku dłużnika zaległych należności dla wierzyciela. Dlatego też to nie sam komornik decyduje o tym, co zajmie, ale działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji, oraz tytułu wykonawczego, wydanego przez sąd. Natomiast nawet jeśli okaże się, że wskazane w tych dokumentach źródła nie będą wystarczające dla uregulowania należności, komornik nie może samowolnie zadecydować o zajęciu dodatkowych środków.

Egzekucja komornicza a środki niezbędne do życia i przetrwania

Mimo, iż - jak wskazano powyżej - to wierzyciel i sąd decydują o tym, co powinien zająć komornik, to jednak możliwości są ograniczone przepisami prawa. Nie może bowiem stać się tak, że z tytułu egzekucji dłużnik i rodzina, która znajduje się na jego utrzymaniu, pozostaną bez środków do życia.

Dlatego też egzekucji nie będą podlegać:

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrania niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres 1 miesiąca,
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
  • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne.

Także w przypadku wynagrodzenia komornik nie ma możliwości zajęcia go w całej wysokości. Kwota, jaką można przekazać na rzecz zaległości jest uzależniona od rodzaju długu - jeśli więc wynagrodzenie ma pokryć świadczenia alimentacyjne, to komornik może zająć 3/5 jego wartości, w innych przypadkach - maksymalnie 1/2. Wynagrodzenie nie będzie natomiast wcale podlegało egzekucji, jeśli jego wartość nie przekracza najniższej ustawowej wysokości.

Podobnie rzecz ma się w przypadku emerytury lub renty - w takiej sytuacji egzekucja na rzecz alimentów objąć może 2/5 dochodu, a na rzecz innych zobowiązań - 1/4. Świadczenie będzie natomiast całkowicie wolne od zajęcia, w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty.