0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aniołowie Biznesu a venture capital - czym się różnią?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy mają oryginalne, innowacyjne pomysły na rozwój firmy i poszukują kapitału, mają w czym wybierać. Do popularnych rozwiązań w tym zakresie należy oferta, jaką przedstawiają aniołowie biznesu oraz venture capital. Zanim podejmie się decyzje co do wyboru którejś z nich, warto zapoznać się dokładnie z ich definicją oraz różnicami pomiędzy nimi. 

Kim są aniołowie biznesu i venture capital?

Anioł biznesu – w Europie nazywany business angel, w USA – angel investor – to najczęściej osoba prywatna. Zapewnia on firmom, które bierze pod opiekę, kapitał inwestycyjny, ale nie tylko – anioł posiada bowiem także dużą wiedzę merytoryczną, doświadczenie i rozległą sieć kontaktów biznesowych. Są to zasoby bardzo pomocne i przydatne dla małych firm na starcie.

Aniołowie biznesu poszukują firm z takim pomysłem, który gwarantuje w przyszłości zysk. Często osoby takie angażują się w start-upy także z własnej pasji, chęci stworzenia czegoś nowego i pomocy w projektach. Najczęściej – choć nie zawsze – są to osoby, które przeszły już na “biznesową emeryturę”, mogą zatem realizować się w tematyce, która ich interesuje.

Natomiast fundusze venture capital to większe firmy, podmioty rynku kapitałowego, będące częścią sektora Private Equity. Na tle wszystkich innych projektów tego sektora wyróżniają się tym, że inwestują w firmy znajdujące się na początku kariery, czyli te najbardziej ryzykowne. Bardzo często są to takie przedsiębiorstwa, których pomysł jest innowacyjny, a produkt lub usługa jeszcze słabo znane na rynku. 

Aniołowie biznesu - wady i zalety

Instytucja anioła biznesu to z pewnością wiele zalet, ale również wad. Poniżej przedstawiamy najważniejsze:

Anioł biznesu - zaletyAnioł biznesu - wady

- kapitał inwestycyjny wniesiony przez inwestora;

- wiedza, doświadczenie i kontakty biznesowe (od inwestora)

- realizacja własnych marzeń biznesowych

- konieczność zagwarantowania inwestorowi udziałów w zysku

- utrata pełnej kontroli nad firmą

 

Aniołowie biznesu i venture capital - co je łączy?

Aniołowie biznesu z venture capital posiadają kilka wspólnych cech. Pierwszą i najważniejszą jest właściwie cel ich istnienia. Obie te formy są bowiem adresowane do przedsiębiorstw, które dopiero startują na rynku i znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Ponadto, firma, która ma szanse na zdobycie pomocy z któregoś z tych źródeł, musi być – jak już wspomniano – innowacyjna i dobrze rokująca na przyszłość.

Kolejną wspólną cechą aniołów biznesu oraz funduszy venture capital jest czas trwania ich współpracy z objętą opieką firmą. Najczęściej taka umowa obejmuje okres od trzech do siedmiu lat. Po tym czasie, kiedy firma posiada już na rynku pewną renomę, wychodzi ona “na świat”. Popularne jest w takiej sytuacji wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę, gdzie jej akcje mogą zostać sprzedane, albo też przejęcie jej przez inny fundusz z grupy Private Equity.

Ponadto aniołów biznesu i venture capital łączy ich sposób zarządzania firmą, w którą inwestują. Najczęściej są oni posiadaczami pakietu udziałów, dzięki czemu nie są zaledwie biernymi obserwatorami, ale mogą w istotny sposób wpływać na decyzję i kierunek rozwoju wziętej pod opiekę firmy.

Różnice miedzy aniołami biznesu a venture vapital

Mimo iż aniołowie biznesu i venture capital są przeznaczone dla takich samych odbiorców, to jednak sposoby ich funkcjonowania nie są identyczne.

Przede wszystkim, aniołowie biznesu działają raczej niepublicznie, często ukrywając swoją tożsamość. W Polsce najbardziej popularne są ich zrzeszenia, dzięki czemu osoba inwestora pozostaje nieujawniona. Natomiast venture capital umieszczają w swoim portfolio każde wsparcie, jakiego udzielili. Dzięki temu są one bowiem postrzegane jako partnerzy, z którymi warto zawierać umowę, solidni i godni zaufania. 

Druga różnica dotyczy źródeł, z których pochodzi kapitał przeznaczony na wsparcie. Anioł biznesu inwestuje w nową firmę własne fundusze, zatem tak naprawdę od jego decyzji i przeprowadzonej przez niego analizy zależy, którą z firm zdecyduje się wesprzeć. Natomiast venture capital środki na finansowanie czerpie z funduszu, utworzonego przez inwestorów. W tym przypadku, kiedy fundusz stoi przed wyborem firmy, którą zostanie wzięta w opiekę, konieczna jest naprawdę dogłębna analiza.

Ostatnią poważną różnicą jest wielkość przedsięwzięcia. Mimo iż – jak wspomniano wcześniej – oba projekty kierowane są do startujących przedsiębiorców, to w praktyce aniołowie biznesu zajmują się firmami mniejszymi. Mimo iż zakłada się, że ich minimalny wkład to około 100 tys. zł, to tak naprawdę indywidualny biznesmen jest w stanie dostosować się do ewentualnych potrzeb swojego młodszego partnera. Natomiast w przypadku venture capital, aby inwestycja okazała się opłacalna dla inwestorów, powinna być warta co najmniej około 1 miliona zł. W przeciwnym wypadku wskazana w poprzednim punkcie dogłębna analiza mogłaby nie przynieść wymiernych korzyści. 

Zatem, jak widać, aniołowie biznesu oraz venture capital to podmioty o stylu działania podobnym, ale – nie identycznym. Zatem przed podjęciem decyzji o wyborze którejś z tych form finansowania warto dobrze zapoznać się z ich profilem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów