0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Niedostarczenie przesyłki przez sklep internetowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej osób kupuje przez internet, nie wychodząc z domu możemy zrobić nawet zakupy na obiad. Co w przypadku, gdy korzystaliśmy z usług e-sklepu, a spotkała nas taka niedogodność jak niedostarczenie przesyłki?

Niedostarczenie przesyłki a czas realizacji zamówienia

Przed zakupem jakiegoś dobra zobowiązani jesteśmy zawrzeć umowę ze sprzedającym, której treść wynika z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta.

Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami (...).

 

W umowie tej kupujący powinien zostać poinformowany o terminie realizacji zamówienia. Uzgodniony termin to ten, który został zaproponowany przez sprzedającego. W przypadku gdy otrzymamy e-mail z treścią realizacji lub przeczytamy na stronie e-sklepu informację o terminie realizacji, wówczas po dokonaniu zakupu akceptujemy i zgadzamy się na termin proponowany przez sprzedającego.

Trzeba pamiętać, że czas realizacji a czas dostawy to zupełnie inne terminy. Czas realizacji zamówienia trwa do momentu przekazania przez sprzedającego paczki kurierowi lub poczcie. Natomiast czas dostawy zaczyna się od chwili przejęcia przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.

Niedostarczenie przesyłki - kontakt ze sprzedawcą i reklamacja

W przypadku, gdy przesyłkę zamówiliśmy listem zwykłym, nie mamy możliwości złożyć reklamacji. Dopiero gdy wybraliśmy przesyłkę rejestrowaną, możemy starać się o odzyskanie naszych pieniędzy.

Jakie kroki należy poczynić, aby odzyskać pieniądze? Czy sprzedający może nam wysłać ponownie towar? Konsument może złożyć reklamację, jeśli:

  • przesyłka nie dotrze do niego w ciągu 14 dni, nie wliczając dnia nadania i dni wolnych od pracy lub jeśli

  • przesyłka została dostarczona z niepełną zawartością lub była uszkodzona.

Kupujący może dokonać reklamacji w ciągu 7 dni - jeżeli uszkodzenie było widoczne, po przyjęciu przesyłki przez kupującego, jeżeli bezpośrednio przy jej przyjęciu złożył pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania.

Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko (lub nazwę firmy),

  2. adres zamieszkania (lub siedziby firmy),

  3. rodzaj reklamowanej przesyłki,

  4. uzasadnienie reklamacji,

  5. kwotę odszkodowania, w przypadku gdy jej żądasz,

  6. podpis (jeśli zgłaszasz reklamację pisemnie).

Pierwszym krokiem ze strony konsumenta powinno być skontaktowanie się ze sprzedawcą. Najpierw należy napisać maila, po braku odpowiedzi zadzwonić, jeśli tą drogą również nie uzyskamy żadnych informacji, wówczas trzeba wysłać reklamację listem poleconym z poręczeniem odbioru, zawierającym nasze oczekiwania wobec sprzedającego.

Konsument może wyznaczyć ostateczny termin na dostarczenie zamówionego towaru i zaznaczyć, że w przypadku braku informacji zwrotnej kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy.

W przypadku winy sprzedawcy możemy żądać zwrotu pieniędzy za towar, zwrotu kosztów wysyłki i odsetek ustawowych, jeśli korzystaliśmy z opcji przedpłaty.

Ważne!

Sprzedawca odpowiada za całość świadczonej usługi, łącznie z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez konsumenta.

 

Usługa jest wyświadczona w pełni dopiero, gdy przedmiot sprzedaży zostanie dostarczony kupującemu. Dlatego też sprzedawca e-sklepu ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie przesyłki. W razie niedostarczenia przesyłki i np. zgubienia jej przez firmę przewozową – sprzedawca ma obowiązek wysłać przedmiot do kupującego ponownie lub umożliwić mu odstąpienie od umowy (zwrot zapłaconej ceny).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów