0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji w transakcjach handlowych – jakie masz prawa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kolejny raz twój kontrahent nie zapłacił lub zawsze płaci z opóźnieniem, a Twoja firma cierpi z powodów zatorów płatniczych? Rozwiązaniem tego problemu jest obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Skorzystaj z profesjonalnego monitoringu płatności i wprowadź do firmy profesjonalną windykację. Przeczytaj, co możesz zrobić z kontrahentami, którzy zalegają z fakturami.

Jak wygląda obciążenie dłużnika kosztami windykacji?

Przeprowadzanie windykacji, której koszty poniesie dłużnik to dobra metoda na zdyscyplinowanie kontrahentów, którzy są płacą nieterminowo lub unikają płacenia zobowiązań przez dłuższy czas. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku przekroczenia terminu płatności, wierzycielowi, który podejmował działania windykacyjne (np. dzwonił, pisał maile, wysyłała monity i wezwania), należy się od dłużnika kwota 40 euro (kwota zryczałtowana), która stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.
Ustawa ta dotyczy:

  • przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • podmiotów prowadzących działalność, o których mowa w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • podmiotów, o których mówi art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • osób wykonujących wolny zawód,
  • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działalności gospodarczej „w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne”, prowadzące swoje firmy w Polsce,
  • przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), „stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej”.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji – koszt poniesionych należności

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji to także przysługujący wierzycielowi od dłużnika zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności, które przewyższają tę kwotę (ponad 40 Euro), np. gdy wierzyciel musiał skorzystać z usług kancelarii lub firmy windykacyjnej. Poniesione w ten sposób koszty musi udokumentować, a ich wysokość musi być uzasadniona. Jednak należy je odróżnić od kosztów sądowych i zastępstwa sądowego – koszty te są od siebie niezależne i powstają w wyniku skierowania windykacji na drogę postępowania komorniczego lub sądowego.

Najlepszym rozwiązaniem, które powinno skutecznie nauczyć Twoich kontrahentów płacenia faktur w określonym czasie, jest prowadzenie bieżącej i skutecznej windykacji, która pozwala na wczesnym etapie, na szybką identyfikację trudności płatniczych kontrahenta, a co za tym idzie, podjęcie właściwych kroków. Taki monitoring płatności sprawi, że nie będzie opłacało się im zwlekać z uregulowaniem wierzytelności – obciążanie dłużnika kosztami windykacji w wysokości 40 Euro za każdą spóźnioną fakturę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów