Poradnik Przedsiębiorcy

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Prowadzenie windykacji przedsądowej wiąże się dla wierzyciela z dodatkowymi znacznymi kosztami m.in. przygotowanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, zlecenie prowadzenia czynności windykacyjnych zewnętrznej firmie itp. Niestety, jeżeli wcześniej nie zadbamy o zabezpieczenie możliwości dochodzenia tych kosztów – nigdy ich nie odzyskamy.

Problemy z odzyskiwaniem należności z tytułu wystawionych faktur nie są obce wszystkim przedsiębiorcom. Firmy z sektora MSP z uwagi na skalę działalności nie dysponują najczęściej specjalistami od windykacji należności zatrudnionymi na etacie, przez co odczuwają ten problem nieco silnej. W takim wypadku outsourcing usług windykacyjnych to często jedyne efektywne rozwiązanie problemu odbiorców spóźniających się ze spłatą faktur. Zazwyczaj problemem jest cena takich usług. Co do zasady nie ma podstaw, aby obciążyć nią dłużnika.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji wynika z zasady swobody umów. To w kontrakcie powinno zostać zawarte postanowienie, że wierzyciel w przypadku opóźnienia w zapłacie należności może zlecić windykację zewnętrznej firmie na koszt odbiorcy, a także wysyłać wezwania do zapłaty i obciążać nimi dłużnika. Należy jednak pamiętać, aby już w umowie szczegółowo określić koszty tak prowadzonej windykacji. Nie mogą one być dowolnym działaniem jednej ze stron, gdyż takie postanowienie zostanie uznane za nieważne.

Jeżeli kontrahent będzie oponował przeciwko takim postanowieniom, jest to oczywisty znak, że może mieć kłopoty finansowe lub przewidywać nieterminową zapłatę.