0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2022

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

Odsetki ustawowe od 8 września 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 8 lipca 2022 prezentuje się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna12,25%10,25%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 8 lipca 2022 do 7 września 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 8 lipca 2022 prezentuje się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna12%10%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 9 czerwca do 7 lipca 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 9 czerwca do 7 lipca 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna11,5%9,5%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 6 maja do 8 czerwca 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 6 maja do 8 czerwca 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna10,75%8,75%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 7 kwietnia do 5 maja 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 7 kwietnia do 5 maja 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna10%8%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 9 marca do 6 kwietnia 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 9 marca do 6 kwietnia 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna9%7%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 9 lutego do 8 marca 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 9 lutego do 8 marca 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna8,25%6,25%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 5 stycznia do 8 lutego 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 5 stycznia do 8 lutego 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna7,75%5,75%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 1 stycznia do 4 stycznia 2022 roku

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 1 stycznia do 4 stycznia 2022 roku prezentowała się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna7,25%5,25%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów