0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2023

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

Odsetki ustawowe od 8 września 2022 (aktualne dla 2023 roku)

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych od 8 lipca 2022 prezentuje się następująco:

Odsetkiza opóźnieniekapitałowe
stawka % roczna12,25%10,25%
podstawa prawnaart. 481 § 2 K.C.art. 359 § 2 K.C

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów