0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2021

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

Odsetki ustawowe od 4 listopada 2021 

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych na rok 2021 (od końca 4 listopada 2021 roku) prezentuje się następująco:

Odsetki za opóźnienie kapitałowe
stawka % roczna 6,75% 4,75%
podstawa prawna art. 481 § 2 K.C. art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe od 7 października do 3 listopada 2021

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych na rok 2021 (od 7 października 2021 roku) prezentuje się następująco:

Odsetki za opóźnienie kapitałowe
stawka % roczna 6% 4%
podstawa prawna art. 481 § 2 K.C. art. 359 § 2 K.C

Odsetki ustawowe do 6 października 2021 

Wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

 365 dni

Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Wartość odsetek ustawowych na rok 2021 (do końca 6 października 2021 roku) prezentuje się następująco:

Odsetki za opóźnienie kapitałowe
stawka % roczna 5,6% 3,6%
podstawa prawna art. 481 § 2 K.C. art. 359 § 2 K.C

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów