0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ograniczenie prawa do korekty VAT a dokumentowanie rozliczeń faktur korygujących!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z wprowadzeniem zmian w podatku VAT, czyli Slim VAT, zmienią się zasady rozliczania faktur korygujących. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami sprzedawca w momencie korygowania sprzedaży nie będzie miał obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru korekty, niemniej jednak na podatnika nałożone zostały inne obowiązki, które mogą spowodować ograniczenie prawa do korekty VAT.

Nowe obowiązki sprzedawcy a ograniczenie prawa do korekty VAT

Eksperci twierdzą, że w związku z nowym obowiązkiem nałożonym na podatników, dotyczącym kolejnych wymogów związanych z wprowadzeniem zmian w rozliczaniu korekt in plus i in minus, w wielu przypadkach wydłużony zostanie termin rozliczenia obniżenia podstawy opodatkowania i należnego VAT.

Obowiązek ten wprowadzony został wraz z nowym art. 29a ust. 13 ustawy o VAT i ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Nowo dodany artykuł zakłada, że sprzedawca nie będzie musiał posiadać potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę i będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca. Sprzedawcy muszą mieć jednak na uwadze, że aby ująć korektę na gruncie podatku VAT w dacie wystawienia, należy spełnić dwa poniższe warunki:

  1. sprzedawca, będzie musiał posiadać dokumentację, z której będą wynikały uzgodnione kryteria obniżenia podstawy opodatkowania określone na fakturze korygującej;
  2. warunki te zostały spełnione.

Do powyższej zmiany dostosowano także art. 86 ust. 19a ustawy o VAT wskazujący, że nabywca musi skorygować podatek VAT naliczony w tym samym okresie, w którym sprzedawca dokona obniżenia podatku należnego.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski tłumaczy, że powyższe zmiany zostały wprowadzone na prośbę przedsiębiorców, tak aby nowe zasady korygowania faktur były bardziej elastyczne.

Natomiast dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów Paweł Selera przyznał, że zniesiony wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie wynika bezpośrednio z dyrektywy. Twierdzi, że „musimy zabezpieczyć z jednej strony korektę VAT należnego, a z drugiej strony symetrycznie korektę podatku naliczonego”.

Posłowie opozycji krytykują jednak wprowadzone zmiany, twierdząc, że samo dotychczasowe potwierdzenie odbioru faktury korygującej było co prawda problematyczne, natomiast był to konkretny sposób na obniżenie podatku VAT należnego.

Obecnie dyrektor Seler zapowiedział, że dokumentem potwierdzającym korektę faktury może być np. korespondencja e-mail, aneks do umowy, w związku z czym na sprzedawcach nałożony zostaje dodatkowy obowiązek gromadzenia tego typu potwierdzeń. Nie będzie natomiast jasne, w jaki sposób sprzedawcy powinni udokumentować zmiany w treści umowy, gdy np. rabat zostanie ustalony ustnie. Czy w takiej sytuacji samym dowodem potwierdzającym zmianę będzie wystawiona faktura korygująca?

W związku z powyższymi nieścisłościami wiceminister Sarnowski zapowiedział, że Minister Finansów Tadeusz Kościński wyda objaśnienia podatkowe w celu wyeliminowania błędów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów