0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Proste fakturowanie korekt sprzedaży - w nowelizacji ustawy o VAT!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, czyli SLIM VAT, który przedstawiony został 18 sierpnia 2020 roku, zakłada szereg uproszczeń w celu rozliczania podatku VAT. Jednym z nich, które zostanie wprowadzone w nowelizacji ustawy, będzie proste fakturowanie korekt sprzedaży. W jaki sposób będą rozliczane korekty in-plus oraz in-minus? Odpowiedź poniżej!

SLIM VAT – proste fakturowanie korekt sprzedaży

Pakietem zmian upraszczających rozliczenie podatku, czyli SLIM VAT, objęte zostaną korekty faktur sprzedaży zarówno zwiększające podstawę opodatkowania jak i zmniejszając podstawę opodatkowania.

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o VAT wraz ze SLIM VAT planowane jest w pierwszych miesiącach 2021 roku, jeżeli zmiana ustawy zostanie przyjęta w bieżącym roku.

Korekta faktury sprzedaży in-plus

Aktualnie przepisy nie wskazują jednoznacznie, w jaki sposób powinna zostać rozliczona faktura korygująca zwiększająca podstawę opodatkowania czy też wartość podatku należnego, a podatnicy opierali się na wydanych interpretacjach podatkowych bądź orzeczeniach sądu.

Natomiast nowelizacja ustawy zakłada ujednolicenie sposobu rozliczania korekty i rozliczenia należy dokonać w bieżącym okresie rozliczeniowym, czyli w okresie wystawienia faktury korygującej, jeżeli przyczyna korekty nastąpiła po dokonaniu sprzedaży.

Planowana treść art. 29a ust. 17 ustawy o VAT
„W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania”.

Korekta faktury in-minus

Obecnie w przypadku faktur korygujących in-minus konieczne jest uzyskania potwierdzenia odbioru korekty od kontrahenta.

W projekcie SLIM VAT nowelizacji ustawy o VAT planowana jest rezygnacja z uzyskania formalnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usług.

Wówczas podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego w okresie wystawienia faktury korygującej, jeżeli z posiadanej dokumentacji wynika, że warunki danej transakcji zostały uzgodnione z nabywcą.

Dzięki posiadaniu uzgodnienia pomiędzy kontrahentami nabywca w tym samym okresie rozliczeniowym zobowiązany będzie do wykazania korekty podatku naliczonego.

Wprowadzone zmiany mają uprościć rozliczenie faktur korygujących poprzez brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie. Natomiast przepisy będą wymagać posiadania dokumentu wskazującego uzgodnienia w sprawie korekty. Czy więc zmniejszy się ilość posiadanej dokumentacji związanej z korektami, przedsiębiorcy przekonają się, gdy przepis wejdzie w użytek prawny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów