0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragon jako faktura uproszczona – ujęcie w JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Od tego momentu przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z problemem traktowania paragonu jako faktury uproszczonej. Czy można wystawić do niej fakturę na żądanie klienta? Gdzie znajduje się numer faktury uproszczonej i jak wykazywać taką sprzedaż w pliku JPK? Co więcej, paragon jako faktura uproszczona musi zostać potraktowany jak zwykła faktura VAT dopiero od 1 stycznia 2021 roku Sprawdźmy!

Paragon jako faktura uproszczona – warunki

Aby paragon mógł zostać potraktowany jak faktura uproszczona, a tym samym był podstawą do odliczenia VAT i ujęcia wydatku w kosztach przez nabywcę, musi spełnić dwa podstawowe warunki:

  • posiadać numer NIP nabywcy,

  • wartość brutto paragonu nie może przekraczać kwoty 450 zł lub 100 euro.

Do końca 2020 roku sprzedawca ma obowiązek wykazywania sprzedaży udokumentowanej takimi paragonami na podstawie łącznego raportu z kasy fiskalnej (dziennego lub miesięcznego). Raport ten musi posiadać w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 oznaczenie RO.

W przypadku raportu z kasy fiskalnej nie stosuje się oznaczeń takich jak GTU, czyli dotyczących grup towarów i usług.

Gdzie na paragonie fiskalnym znajduje się numer faktury uproszczonej?

Otrzymując paragon traktowany jako faktura uproszczona, nabywcy mieli wątpliwości, w którym miejscu znajduje się numer faktury. Ustawodawca w opublikowanych na stronie MF objaśnieniach podatkowych wskazuje wprost, że numerem identyfikującym fakturę uproszczoną jest numer paragonu fiskalnego. Ten z kolei jest kolejnym elementem paragonu fiskalnego umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Czy można wystawić fakturę do paragonu traktowanego jako faktura uproszczona?

W objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 roku w sprawie paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone zostało wskazane, że:

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

Od 1 stycznia 2020 roku kwestie związane z wystawianiem faktur do paragonów uznawanych za faktury uproszczone budziły wśród podatników wątpliwości, które obecnie zostały rozwiane przez ustawodawcę. Do paragonu traktowanego jak faktura uproszczona nie można wystawiać faktury.

Jak ująć w JPK_V7 paragon jako fakturę uproszczoną od 2021 roku?

Od 1 stycznia 2021 roku paragony traktowane jak faktury uproszczone nie będą księgowane na podstawie raportu z kasy. Oznacza to, że w momencie księgowania sprzedaży należy pomniejszyć wartość raportu z kasy fiskalnej o wartość paragonów potraktowanych jako faktury uproszczone.

Paragon jako faktura uproszczona będzie musiał być ujęty w części ewidencyjnej JPK_V7 tak jak zwykła faktura VAT. W związku z tym konieczne będzie stosowanie dodatkowych oznaczeń na potrzeby JPK_V7, takich jak GTU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów