0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragon za przejazd autostradą jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbywają podróże krajowe oraz zagraniczne. Często w drogę wybierają się samochodem, w związku z czym mogą być zmuszeni do dokonania opłaty drogowej za przejazd autostradą. Warto wiedzieć, w jaki sposób ująć w kosztach uzyskania przychodu paragon za przejazd autostradą. Jak to zrobić? Wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Paragon może stanowić dowód księgowy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość zaliczenia wydatku w koszty na podstawie paragonu. Wyróżniono dwa rodzaje wydatków: krajowe i zagraniczne. W przypadku wydatków krajowych na podstawie paragonu można zaksięgować: materiały, środki czystości i bhp oraz materiały biurowe. Natomiast wśród zagranicznych wydatków, które można odliczyć od dochodu na podstawie paragonu fiskalnego znalazły się paliwa i oleje. W przepisach nie znajdziemy jednak odwołania bezpośrednio do paragonu za przejazd autostradą. W tej kwestii należy jednak wziąć pod uwagę trudności związane z otrzymaniem innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji niż paragon fiskalny.

Paragon za przejazd autostradą jako dokument księgowy

Wydatek poniesiony na przejazd autostradą co do zasady należy zaliczyć do kosztów w KPiR na podstawie otrzymanego paragonu. Warunkiem koniecznym jest, aby była to podróż odbyta w celach biznesowych, w wyniku czego wydatek będzie rzutował na osiągane przychody lub pozwoli zabezpieczyć ich źródło. 

Przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód tylko w działalności mogą ująć 100% wydatków związanych z użytkowaniem tego samochodu, natomiast jeżeli samochód jest użytkowany w systemie mieszanym, czyli prywatnie i w działalności to do kosztów uzyskania przychodu ujmuje się 75% wydatków.

Paragon za przejazd autostradą możne potraktować jako fakturę, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawienia faktur. Musi on zawierać:
- numer i datę wystawienia,
- imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
- numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
- informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
- kwotę podatku,
- kwotę należności ogółem.
W sytuacji kiedy paragon traktowany jest jako faktura, podatnik ma prawo odliczyć od takiego wydatku VAT. Jeżeli paragon nie spełnia wymogów do uznania go fakturę, to należy zaksięgować go w KPiR za pomocą dowodu wewnętrznego (DW).

Paragon za przejazd autostradą wystawiony za granicą

Polskie przepisy podatkowe akceptują dowód jakim jest paragon za przejazd autostradą wystawiony za granicą. W tym przypadku podatnicy nie mają prawa do odliczenia VAT i poniesiony wydatek mogą zaliczyć wyłącznie do kosztów uzyskania przychodu.

Co do zasady wartość wydatku wynikającego z dokumentu wystawionego w obcej walucie powinna zostać przeliczona na złotówki i w krajowej walucie zaksięgowana do KPiR. Podczas przewalutowania należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR paragon ten powinien być zaopatrzony w: datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu) adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Organy podatkowe dopuszczają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu paragonu za przejazd autostradą. Ważne, aby przedsiębiorca odbył podróż w celach służbowych i posiadał dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Dla jednych wydatek może nie być znaczący, ale dla innych już tak, gdyż istnieją branże, w których wyjazdy biznesowe są częste i generują znaczne wydatki w tym zakresie.

Księgowania w związku z tym, że podatek VAT nie podlega odliczeniu dokonuje się w kwocie netto ponieważ można zawnioskować o zwrot podatku VAT za pomocą VAT-REF.

Paragon za przejazd autostradą - księgowanie w wFirma.pl

Jeżeli paragon za przejazd autostradą zawiera wymagane dane to wówczas można go potraktować jako fakturę VAT. Paragon, należy zaksięgować w systemie wFirma.pl korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie w wyświetlonym oknie należy wypełnić wymagane pola, a jako RODZAJ WYDATKU należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Jeżeli paragon został wystawiony w walucie, wówczas w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE w pozycji WALUTA należy wybrać walutę obcą w jakiej wystawiony jest paragon. 

paragon za przejazd autostradą

Po zapisaniu, wydatek zostanie ujęty w KPiR w kol. 13 - pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów.

Natomiast jeśli paragon nie zawiera danych wymienionych w wyżej podanym artykule, wówczas koszty za przejazd autostradą należy zaksięgować poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » SCHEMAT KSIĘGOWY » WYDATKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM POJAZDU

paragon za przejazd autostradą

Wpis zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów