Poradnik Przedsiębiorcy

Paragon z NIP jako faktura uproszczona - co mówi MF?

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2020 r. przez MF w zakresie faktur do paragonów wystawianych na rzecz przedsiębiorców, nadal wywołują spore zamieszanie i niezrozumienie wśród podatników. Mimo, jasnego wskazania, iż fakturę do paragonu wystawionego po 31 grudnia 2019 r. można wystawić tylko i wyłącznie w przypadku gdy paragon posiada numer NIP nabywcy, nie doprecyzowano czy konieczne jest wystawienie takiej faktury! Dowiedz się, czy paragon z NIP może stanowić podstawę księgowania.

Paragon z NIP a faktura uproszczona

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT, w przypadku, gdy wartość paragonu (kwota ogółem), nie przekracza kwoty 450 zł. lub 100 euro oraz zawiera dane określone w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ww. ustawy, pozwalające określić wartość podatku VAT dla poszczególnych stawek, paragon stanowi fakturę uproszczoną.

Zgodnie z powyższym sprzedawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury do paragonu (skoro sam paragon staje się fakturą), natomiast przepisy nie wskazują jasno, czy jej wystawienie jest zabronione. 

Obowiązek wskazywania NIP na paragonie podczas zakupów, celem wystawienia faktury do paragonu, nie dotyczy osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Paragon z NIP a plik JPK_VAT

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej paragon z NIP, traktowany jako faktura uproszczona, powinien zostać wykazany w pliku JPK_VAT jako wyodrębniona pozycja. Zatem paragonów z NIP-em nie ma konieczności ujmować w ŁRO (łączny raport okresowy). Taka wykładnia przepisów powoduje trudności w rozróżnianiu przez sprzedawców wystawionych paragonów z NIP-em, które należy księgować oddzielnie, od tych wystawionych bez wskazania identyfikatora podatkowego nabywcy.

Ministerstwo zapowiada wydanie oficjalnego oświadczenia w kwestii wystawiania faktury do paragonu z NIP oraz sposobu dokumentowania sprzedaży w KPIR oraz rejestrach VAT. W przypadku wątpliwości co do poprawnego stosowania przepisów, warto zasięgnąć opinii własnego urzędu skarbowego.