0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy drukować raporty fiskalne z kasy rejestrującej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, są zobowiązani drukować raporty fiskalne sprzedaży, często nazywa się je raportami dobowymi lub miesięcznymi. Jednak czy wiesz, kiedy drukować raporty fiskalne? Czy trzeba to robić codziennie? Poniżej została udzielona odpowiedź na te pytania!

Czym jest raport fiskalny?

Definicja raportu fiskalnego zawarta jest w § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących:

"Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumencie fiskalnym - rozumie się przez to wystawiany przy użyciu kasy, zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy:

a) w przypadku kas on-line - paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raport fiskalny,

b) w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy;"

Raporty fiskalne zawierają niezbędne informacje, które są podstawą do rozliczenia podatkowego.

Celem wydruku raportu dobowego jest uzyskanie podsumowania całej dokonanej sprzedaży, z podziałem na odpowiednie stawki VAT.

Kiedy drukować raporty fiskalne?

Raporty fiskalne, nazywane też raportami zerującymi, powinny być wykonywane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Teoretycznie do godziny 24 danego dnia. Jednak najważniejsze jest, by sporządzać je i drukować przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia.

Wykonanie raportu fiskalnego związane jest z zapisem całej sprzedaży pod daną datą do pamięci fiskalnej. Raport ten wykonywany jest przez operatora kasy fiskalnej.

Raporty fiskalne jeśli sprzedaży w danym dniu nie było

Co należy zrobić w sytuacji, gdy w danym dniu nie było sprzedaży? Czy raporty dobowe również powinny być wydrukowane?

Otóż obowiązek wykonywania raportu dobowego wówczas nie powstaje. W raporcie miesięcznym, sumującym sprzedaż z raportów fiskalnych w danym okresie, brak raportu fiskalnego z któregoś z dni traktowany będzie jako sprzedaż zerowa.

Dlaczego raporty fiskalne nazywane są raportami zerującymi?

Jak już wcześniej wspomniano, raporty fiskalne/dobowe to raporty zerujące, czyli po jego wykonaniu sprzedaż rozpoczynana jest od zera. Istnieje obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego minimum jeden raz dziennie, natomiast można go sporządzać także częściej.

Drukowanie raportów kasowych jest dla przedsiębiorców pewnym utrudnieniem i dodatkowym obowiązkiem, o którym muszą pamiętać. Jednak daje również korzyści, które pozwalają na stałą weryfikację osiąganych przychodów, a także kontrolę poprawności przeprowadzanych transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów