0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy plik JPK V7 ostatecznie zaczął obowiązywać od rozliczenia za październik 2020 roku. Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest oznaczanie rodzajów transakcji właściwymi symbolami. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak należy wykazać raport fiskalny w nowym JPK V7!

Czym jest plik JPK V7?

Zdaniem ustawodawcy struktura JPK_V7 ma uprościć raportowanie oraz zwiększyć możliwości kontrolne organów podatkowych, co z kolei ma ułatwić walkę z tak zwaną „szarą strefą”. Od 1 października 2020 roku deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK_VAT zastąpił nowy plik JPK V7 (lub JPK V7K w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie). Plik ten składa się z dwóch części:

  • ewidencyjnej – zawiera podobne elementy do składanych deklaracji JPK VAT;
  • deklaracyjnej – zawiera pozycje wykazywane w deklaracjach VAT 7.

Dodatkowo podatnicy zobowiązani są do oznaczania poszczególnych transakcji odpowiednimi symbolami określonych typów dokumentów, szczególnych transakcji lub towarów/usług – GTU (dotyczy to zwłaszcza transakcji wrażliwych, takich jak sprzedaż wyrobów tytoniowych, elektroniki, zakup płodów rolnych od rolnika ryczałtowego).

Kto ma obowiązek wysyłania JPK V7?

Od 1 października 2020 roku do wysyłki nowego pliku JPK V7 są zobowiązani wszyscy czynni podatnicy podatku VAT (w tym mikro-, małe, średnie i duże firmy). Należy jednak pamiętać, że nowa struktura pliku JPK nie likwiduje wszystkich obowiązujących deklaracji podatku VAT. Podatnicy w dalszym ciągu są bowiem zobligowani do składania deklaracji: VAT-UE, VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-23 czy VAT-14.

Więcej na temat struktury pliku JPK V7 w artykule: Jednolity Plik Kontrolny – wszystko, co warto wiedzieć!

Czym jest raport fiskalny z kasy?

Definicję raportu fiskalnego określa § 2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących: „rozumie się przez to odpowiednio pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy”.

Raport ten służy głównie w celu wykazywania w ewidencjach księgowych transakcji dokonywanych za pomocą kasy fiskalnej (bądź drukarki fiskalnej) oraz jest także jednym z typów dokumentów wykazywanych w nowym JPK V7.

Jak wykazać raport fiskalny w nowym JPK V7?

Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług raport fiskalny w nowym JPK V7 należy oznaczać symbolem RO, który przeznaczony jest właśnie dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących. W związku z tym podatnicy uzyskujący przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej, w nowym JPK powinni stosować do oznaczania raportów okresowych symbol RO.

Raport fiskalny w nowym JPK V7 a system wfirma.pl

W systemie wfirma.pl, aby zaksięgować raport fiskalny w nowym JPK V7 z właściwym symbolem rodzaju transakcji, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Księgowaniu podlegają raporty dobowe z kasy które należy księgować na koniec każdego dnia lub raporty miesięczne które należy księgować na koniec każdego miesiąca. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, natomiast jako numer dowodu można wskazać np. ŁRO 1/MM/RRRR. Dane dotyczące wartości trzeba spisać z raportu fiskalnego (dobowego lub miesięcznego). Następnie, aby ustawić właściwy symbol, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję RO.

raport fiskalny w nowym jpk v7

Dzięki powyższemu oznaczaniu raport fiskalny w nowym JPK V7 będzie miał oznaczenie RO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów