0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Profil zaufany może się przydać

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Profil zaufany to bezpłatna metoda, mająca na celu potwierdzenie tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Od 9 czerwca 2011 roku służy do prowadzenia kontaktu i załatwiania spraw między obywatelami i przedsiębiorcami a urzędami.

Dzięki platformie ePUAP sprawy takie, jak założenie działalności gospodarczej czy uzyskanie zezwolenia, można załatwić bez wizyty w urzędach oraz bez korespondencji pocztowej. Może być ona również wykorzystywana do wnoszenia podania, odwołania oraz skargi do większości organów administracji publicznej.

Aby korzystać z usług elektronicznych konieczne jest stworzenie tzw. profilu zaufanego, czyli konta służącego do potwierdzenia tożsamości. W celu uzyskania zaufanego profilu należy:

I sposób - dla wszystkich obywateli:

  • zalogować się na stronie epuap.gov.pl (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  • wypełnić wniosek o założenie profilu,
  • potwierdzić i odebrać profil z punktu potwierdzającego (listę urzędów potwierdzających można znaleźć na stronie epuap.gov.pl).

II sposób – dla osób, które posiadają podpis elektroniczny:

  • zalogować się na stronie epuap.gov.pl (wymagane posiadanie konta ePUAP),
  • wypełnić wniosek o założenie profilu,
  • potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Profil zaufany działa na zasadzie odręcznego podpisu oraz jest odpowiednikiem elektronicznego. Obywatel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, następnie wybiera usługę, którą będzie realizował, wypełnia wniosek, podpisując go profilem zaufanym. Kolejny krok, to wysłanie wniosku do urzędu. Każda usługa, która jest zlecona przy wykorzystaniu profilu zaufanego jest automatycznie potwierdzana. Potwierdzenie to ma moc prawną oraz jest równoważne z potwierdzeniem papierowym lub tym wystawionym na poczcie przy wysyłaniu listu poleconego.

Pomiędzy profilem zaufanym a podpisem zawartym w dowodzie osobistym możemy zauważyć kilka różnic. Możliwość potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji to główny cel profilu zaufanego, a także podpisu osobistego. Nie oznacza to natomiast, że te narzędzia się dublują. Aby posługiwać się profilem zaufanym nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie czy oprogramowanie. Korzystanie z profilu zaufanego jest możliwe z każdego miejsca (przy dostępie do Internetu), przez całą dobę. Każdy obywatel, w dowolnej i dogodnej dla niego chwili, może wystąpić o założenie profilu zaufanego. Natomiast dowody osobiste są wydawane tylko osobom, dla których wydanie dowodu lub jego wymiana jest uzasadniona prawnie, np. pierwsze wydanie lub wymiana z powodu zmiany danych osobowych.

Profil zaufany to oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności. Zapewnia on elastyczność dostępu a także możliwość korzystania ze złożonych usług publicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów