0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Małe firmy w specjalnych strefach ekonomicznych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Polsce funkcjonuje obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych, które oferują przedsiębiorcom preferencyjne warunki prowadzenia działalności. Wbrew przekonaniom wielu właścicieli firm, nie są one przeznaczone tylko dla dużych biznesów - również dla tych mniejszych strefy przygotowały specjalne oferty. Wystarczy, że firmy zadeklarują wartość inwestycji o minimalnej wysokości 100 tys. euro, aby mogły rozpocząć działalność w strefie, wraz ze wszystkimi przywilejami.

Do sektora MSP zalicza się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro oraz przedsiębiorstwa średnie, niebędące małymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Jakie ułatwienia w strefach?

Strefy są otwarte na współpracę z firmami z sektora MSP, jednak należy zaznaczyć, iż różnią się one ofertami skierowanymi do tego rodzaju odbiorców - wśród nich znajdą się takie, które traktują ich w bardziej uprzywilejowany sposób oraz takie, w których małe przedsiębiorstwa nie mogą liczyć na żadne specjalne warunki.

Ważnym elementem, na który małe firmy zwracają uwagę poszukując dogodnego miejsca na inwestycję, jest odpowiednie zaplecze i infrastruktura, dostosowana do potrzeb małych biznesów. Spośród wszystkich specjalnych stref ekonomicznych pod tym względem wyróżnia się Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości. Cała działalność tego obszaru planowana jest tak, aby jak najbardziej wesprzeć małe firmy w podejmowanych przez nie przedsięwzięciach. Podobną politykę prowadzą Suwalska SSE oraz Łódzka SSE, które posiadają infrastrukturę przygotowaną specjalnie dla przedsiębiorstw z sektora MSP (małe powierzchnie biurowe, hale oraz działki pod inwestycje).

Poza tym, również małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych form wsparcia, z których słyną strefy. Zaliczyć do nich można m.in. pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, dzięki czemu różne procedury trwają zdecydowanie krócej. Ponadto właściciele firm maja możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju bezpłatnych szkoleniach z zakresu podatków w specjalnych strefach ekonomicznych, jak również oferują pomoc w doborze odpowiednio wykształconej kadry (SSE często współpracują ze szkołami i uniwersytetami położonymi na terenie objętym działaniem strefy) oraz w przekwalifikowywaniu pracowników.

Firmy działające na terenach stref ekonomicznych mogą liczyć dodatkowo na wsparcie w pozyskaniu funduszy europejskich oraz pieniędzy z różnego rodzaju programów rządowych.

Pomoc publiczna również dla małych firm

Zarówno duże firmy, jak i mniejsze biznesy działające na terenach specjalnych stref ekonomicznych, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT i CIT). Zwolnienie to stanowi tzw. regionalną pomoc publiczną.

Należy przy tym podkreślić, iż jej poziom różni się w różnych strefach i jest wyższa dla małych firm o 20 proc., a dla średnich - o 10 proc. Na terenach należących do województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego wynosi ona 50 proc. zainwestowanej kwoty. Z kolei w województwach dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz śląskim przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc publiczną w wysokości 40 proc., a na terenach należących do województwa mazowieckiego wynosi ona 30 proc.

 

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, a więc kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być:

  • koszty nowej inwestycji, lub
  • koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników,

w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Co więcej, możliwe jest korzystanie z obu form pomocy jednocześnie, pod warunkiem, że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji. Określa się ją jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Skorzystanie z ofert przygotowanych przez specjalne strefy ekonomiczne w Polsce wydaje się obecnie korzystniejsze, ponieważ 23 lipca 2013 roku Rada Ministrów zmieniła 14 rozporządzeń dotyczących SSE, przedłużając okres ich funkcjonowania do końca 2026 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów