0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną - etapy

Wielkość tekstu:

Od końca września wiemy, że Rada Ministrów prowadzi szeroko zakrojone prace nad nowelizacją ustawy podatkowej. Na jej podstawie spółki komandytowe byłyby objęte podatkiem dochodowym CIT. Doszłoby więc do tzw. podwójnego opodatkowania, najpierw dochodu spółki podatkiem CIT, a kolejno dochodu wspólników podatkiem PIT. Zgodnie z projektem termin tej zmiany miałby nastąpić już 1 stycznia 2021. Jednym z proponowanych rozwiązań na uniknięcie tej zmiany, jest przekształcenie formy działalności w spółkę jawną, zatem sprawdźmy jak wygląda taki proces.

Czym charakteryzuje się spółka jawna?

Od strony prawnej spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Jako spółka osobowa funkcjonuje w oparciu o stały skład wspólników, którzy ją tworzą. Każdy z uczestniczących w niej wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentowania na zewnątrz, a także odpowiada za zobowiązania spółki całym swym majątkiem. 

Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale mające zdolność prawną (w tym inne handlowe spółki osobowe) podpisując sporządzoną na piśmie, pod rygorem nieważności, stosowną umowę. Do reprezentacji spółki jawnej uprawnieni są wszyscy jej wspólnicy, którzy w umowie spółki tego prawa nie zostali pozbawieni. Można to jednak dowolnie uregulować w umowie spółki. W kwestiach podatkowych spółka jawna nie jest podatnikiem CIT. Oznacza to, że jedyny podatek jaki zapłacimy to PIT każdego ze wspólników.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną - etapy

Procedura przekształcenia, choć wydaje się skomplikowana, to w istocie tak nie jest. Poszczególne etapy przekształcenia kształtują się następująco:

  1. Audyt dokumentów - w pierwszej kolejności należy dokonać sprawdzenia dokumentacji spółki komandytowej, by ustalić czy nie zachodzą specjalne przesłanki, które mogłyby w jakiś sposób utrudnić przekształcenie np. procedury notyfikacji procesu przekształcenia czy konieczność powiadomienia kontrahenta lub nawet uzyskania jego zgody itp. Szczególnie należy przyjrzeć się postanowieniom i ogólnym warunkom umów kredytowych, leasingowych i umów o dofinansowanie.
  2. Księgowość sporządza sprawozdanie finansowe spółki komandytowej na potrzeby przekształcenia na dzień poprzedzający przedłożenie planu przekształcenia wspólnikom. 
  3. Równolegle do tych dwóch etapów trzeba rozpocząć pracę nad przygotowaniem uchwały o przekształceniu i treści umowy spółki jawnej (dokumenty te będą tworzyć tzw. plan przekształcenia).
  4. Powiadamiamy wspólników o planie przekształcenia stosownie do wymogów spółki komandytowej.
  5. Gdy mamy już gotowy projekt uchwały, umowy spółki jawnej, sprawozdanie i dopełniliśmy obowiązku zawiadomienia wspólników, wspólnicy udają się do notariusza celem podjęcia uchwały o przekształceniu.
  6. Sporządzamy wnioski do KRS o wpis przekształcenia.
  7. Po dokonaniu wpisu przekształcenia w KRS możemy mówić o spółce jawnej przekształconej - tutaj warto, by we wniosku o wpis poprosić sąd o wpis na dany dzień, co ułatwi pracę księgowości.
  8. Na końcu warto jeszcze zaktualizować informacje o spółce wszędzie tam, gdzie to możliwe np. na stronie WWW czy w materiałach promocyjnych, a także poinformować pracowników/kontrahentów.

Ile trwa i kosztuje przekształcenie?

Przekształcenie w spółkę jawną nie jest nader skomplikowane. Mimo to nie należy lekceważyć nakładu pracy jaki będzie konieczny do przeprowadzenia całego procesu. Zaleta dotycząca braku podwójnego opodatkowania dochodu przewyższa jednak koszt tego rozwiązania, o czym warto pamiętać i co warto mieć na względzie. Termin w jakim - przy współpracy księgowości i wspólników - można przeprowadzić przekształcenie to ok. 2 miesiące (czasami dłużej ze względu na czas wpisu w sądzie). Do kosztów procesu należy zaliczyć koszt notarialny, księgowy (czasem doradcy podatkowego w razie potrzeby), wynagrodzenie kancelarii prawnej wspierającej w procesie oraz koszty opłat sądowych za dokonanie wpisu.

Marcin Staniszewski, Radca Prawny

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów