0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka LTD - czym jest i kto może ją założyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH) rozróżnia dwa rodzaje spółek handlowych – osobowe oraz kapitałowe. Spółka LTD nie należy jednak do żadnej z tych kategorii – została bowiem uregulowana przez prawo angielskie. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby polscy przedsiębiorcy mogli skorzystać z jej zalet.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnego biznesu wymaga podjęcia decyzji, w jakiej formie chcemy to robić. Polskie prawo oferuje w tym zakresie szereg różnych opcji. Najpopularniejszymi są:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza;

 • spółka cywilna (która tak naprawdę nie jest spółką, lecz umową o charakterze zobowiązaniowym);

 • spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna);

 • spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna).

Każda z powyższych form prowadzenia działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety. Problem jednak w tym, że żadna z nich nie jest idealnym rozwiązaniem dla freelancerów, osób pracujących zdalnie lub pozostających na kontrakcie (w ramach tzw. współpracy B2B). Rozwiązaniem może być jednak spółka LTD.

Spółka LTD – angielska forma działalności

Spółka LTD jest spółką regulowaną przez angielskie przepisy. W swej konstrukcji najbardziej zbliżona jest do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma jednak do zaoferowania znacznie więcej możliwości dla przedsiębiorców, zwłaszcza takich, którzy preferują pracę w dziedzinie nowych technologii.

Angielska LTD (Limited Company) posiada osobowość prawną, zaś sposób jej założenia jest zdecydowanie szybszy i prostszy, niż ma to miejsce w przypadku polskich spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że koszty rejestracji spółki LTD również są niższe, podobnie jak same koszty prowadzenia działalności w takiej formie.

Czy Polacy mogą założyć spółkę LTD?

Angielska regulacja prawna dotycząca spółki LTD nie oznacza, że mogą z niej skorzystać wyłącznie obywatele Wielkiej Brytanii. Dzięki Konwencji o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania między Polską a UK nasi rodacy także mogą skorzystać z profitów, jakie niesie taka forma wykonywania działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, że Wielka Brytania wystąpiła właśnie z Unii Europejskiej.

Wspólnikiem może być w tym przypadku nawet jedna osoba – podobnie jak ma to miejsce w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. w Polsce. W takiej sytuacji założyciel LTD jest jednocześnie jej 100% udziałowcem.

Oczywiście spółki LTD mogą być prowadzone także w większej grupie. Udziałowcem może zostać w zasadzie każdy – członek najbliższej rodziny założyciela, inwestor lub partner biznesowy.

Kiedy opłaca się założenie spółki LTD?

Spółka LTD jest idealnym pomysłem, jeśli spełni się trzy podstawowe warunki:

 1. Prowadzona przez nas działalność nie wymaga posiadania biura lub zakładu produkcyjnego w Polsce – tego rodzaju model jest zatem skierowany głównie do freelancerów, osób, które wykonują pracę zdalną lub są zatrudnione na kontrakcie. W praktyce prowadzenie biznesu w formie spółki LTD polega na tym, że działalność jest wykonywana w Polsce, zaś firma jest zarejestrowana na terenie Wielkiej Brytanii.

 2. Nie musimy zatrudniać pracowników w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia – jednoosobowa spółka LTD pozwala na kompleksowe rozliczanie swojej działalności na podstawie przepisów prawa angielskiego. Jeśli myślimy o zatrudnieniu pracowników do własnej firmy, należy rozliczyć ich zgodnie z polskimi przepisami. Podwójny obowiązek podatkowy (polski i angielski) może być więc problematyczny. Z drugiej strony, rozwiązanie w tej sytuacji może stanowić zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o dzieło, rozliczanie się z nim na podstawie wystawianych faktur lub powołanie pracownika na stanowiska dyrektora spółki.

 3. Własna działalność nie wymaga posiadania licencji – w niektórych przypadkach prowadzenie biznesu wymaga stosownego zezwolenia (zarówno na gruncie prawa angielskiego, jak i polskiego), a to wiąże się z kolei z obowiązkiem otwarcia oddziału spółki na terenie Polski.

Jak założyć spółkę LTD?

Założenie spółki LTD jest dosyć proste, pod warunkiem że osoba chcąca ją założyć zna się na angielskich przepisach i procedurach. W przeciwnym wypadku lepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych biur, które posiadają doświadczenie w zakładaniu „polskich” spółek LTD.

Tego rodzaju usługi nie są drogie – zakres cenowy waha się od około 100 do 200 funtów (czyli od około 500 do 1000 zł). Biuro pomoże w załatwieniu wszelkich formalności z angielskimi urzędami – faktyczny założyciel nie będzie zatem musiał nic robić.

Zalety spółki LTD

Jedną z podstawowych zalet spółki LTD jest brak konieczności posiadania kapitału zakładowego. W przypadku polskiej spółki z o.o. wynosi on minimum 5000 zł, zaś przy spółce akcyjnej aż 100 000 zł. Jest to z pewnością bardzo dobra informacja dla młodych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie zgromadzić takich kwot w krótkim czasie.

Następną korzyścią jest brak konieczności zamieszkiwania na terenie Wielkiej Brytanii lub posiadania statusu angielskiego rezydenta. Jedynym warunkiem jest to, aby spółka posiadała brytyjski adres swojej siedziby (nie ma przy tym konieczności, aby założyciel czy wszyscy wspólnicy przebywali w tym miejscu).

Niewątpliwą zaletą jest także brak konieczności odkładania składek na ubezpieczenia społeczne. Założyciel spółki LTD nie musi oddawać części swojego wynagrodzenia do ZUS-u, tak jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców działających w Polsce.

Kolejnym plusem jest zastosowanie angielskiego prawa podatkowego. Zarówno dyrektor spółki LTD, jak i zatrudnieni w niej pracownicy mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku do wysokości 8632 funtów rocznie. W praktyce zarobki na poziomie 3500 zł miesięcznie oznaczają brak konieczności uiszczania jakiegokolwiek podatku (całość takiego zarobku zostaje w kasie spółki).

Jedną z istotniejszych kwestii jest również kontrola skarbowa spółki LTD – przeprowadza się ją średnio dopiero po upływie 5 lat od założenia spółki. Czynności kontrolne nie wymagają jednak żadnych działań ze strony założyciela czy wspólników, tak jak ma to miejsce w przypadku polskich spółek handlowych. Angielskie urzędy skarbowe komunikują się w tym zakresie wyłącznie z biurami rachunkowymi, które obsługują spółki LTD. Założyciele są więc wolni od jakichkolwiek zobowiązań w tej kwestii i w całości mogą poświęcić się na prowadzenie własnego biznesu.

Odpowiedzialność za długi w spółce LTD

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie każdej spółki oznacza ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Jest tak również w przypadku spółki LTD – wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionych przez siebie wkładów.

Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki LTD wiąże się także z zagadnieniem dokumentacji handlowej. W Wielkiej Brytanii nie funkcjonują kasy fiskalne oraz podział na paragony i faktury VAT. Jednym dokumentem potwierdzającym transakcję jest tzw. invoice będący odpowiednikiem polskiej faktury VAT.

Rodzaje działalności przy spółce LTD

Tak naprawdę spółka LTD może prowadzić działalność gospodarczą różnego rodzaju. O wiele łatwiej jest wskazać, czym taka spółka nie może się zajmować, a mianowicie:

 • wynajmem nieruchomości;

 • zakupem leasingowanych samochodów;

 • zatrudnianiem pracowników w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie;

 • zakupem mebli i sprzętu biurowego.

Spółka LTD z oddziałem w Polsce

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka LTD posiadała swój oddział w Polsce – w takim przypadku w zasadzie nie istnieje ograniczenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Z drugiej strony powyższe rozwiązanie będzie wiązało się z obowiązkami podatkowymi i skarbowymi w naszym kraju (a to, jak wiadomo, może być uciążliwe).

Spółka LTD – ciekawa alternatywna dla polskich przedsiębiorców

Jak widać, półka LTD jest ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy cenią swój czas oraz niskie koszty działalności gospodarczej. Co prawda ten model biznesowy działa w oparciu o angielskie przepisy, jednak nie ma przeszkód prawnych, aby Polacy również mogli skorzystać z zalet spółki LTD.

O rosnącym zainteresowaniu tymi spółkami świadczyć może chociażby corocznie zwiększająca liczba spółek LTD w Wielkiej Brytanii. Według „Financial Times” w samym tylko 2015 roku powstało ich około 608 tysięcy, zaś w 2016 roku było już ich 660 tysięcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów