0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spółka z o.o. spółka komandytowa - czy to koniec?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

16 września 2020 roku został opublikowany projekt ustawy, który wprowadzi zmianę w podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – może to spowodować, że spółka z o.o. spółka komandytowa będzie likwidowana.

Spółka z o.o. spółka komandytowa a zmiany w opodatkowaniu

Projekt ustawy opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji przedstawia plan, który zakłada, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dywidendy w wysokości 19% będzie podlegał komplementariusz spółki komandytowej. Dodatkowo komplementariusz spółki będzie mógł dokonać pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie podatku w takim przypadku będzie zgodne z wartością udziału komplementariusza w spółce.

Opodatkowaniem podatkiem od dywidend zostaną także objęte przychody osiągane przez komandytariusza. Opodatkuje się je stawką 19%, a kwota wolna od podatku stanowić będzie 50% przychodów, jakie komandytariusz uzyska z tytułu udziału w spółce komandytowej posiadającej siedzibę bądź zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że odliczenie to podlegać będzie limitowi przychodów w wysokości 60 000 zł uzyskanych na jedną spółkę w roku podatkowym.

W związku z opodatkowaniem spółki komandytowej podatkiem CIT powyższe zwolnienie nie będzie przysługiwało komandytariuszom posiadającym co najmniej 5% udziału w spółce kapitałowej. Co więcej, ze zwolnienia nie skorzysta również komandytariusz, który w spółce:

  • posiadającej osobowość prawną lub w spółce kapitałowej w organizacjach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej bądź
  • posiadającej co najmniej 5% udziałów (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacjach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej

– pełni funkcję członka zarządu.

Zwolnienie takie nie dotyczy także komandytariusza, który jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z członkiem zarządu bądź wspólnikiem spółki, która jest udziałowcem komplementariusza.

W związku z powyższym można zatem stwierdzić, że spółka z o.o. spółka komandytowa może zostać rozwiązana przez część podatników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów