0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2015

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2015

4,2623 zł

63.934,50 zł

z dnia 31-12-2014 r. tabela nr

252/A/NBP/2014

Luty 2015

4,2081 zł

63.121,50 zł

z dnia 31-01-2015 r. tabela nr

20/A/NBP/2015

Marzec 2015

4,1495 zł

62.242,50 zł

z dnia 27-02-2015 r. tabela nr

40/A/NBP/2015

Kwiecień 2015

4,0890 zł

61.335 zł

z dnia 31-03-2015 r. tabela nr

62/A/NBP/2015

Maj 2015

4,0337 zł

60.505,50 zł

z dnia 30-04-2015 r. tabela nr

83/A/NBP/2015

Czerwiec 2015

4,1301 zł

61.951,50 zł

z dnia 29-05-2015 r. tabela nr

103/A/NBP/2015

Lipiec 2015

4,1944 zł

62.916 zł

z dnia 30-06-2015 r. tabela nr

124/A/NBP/2015

Sierpień 2015

4,1488 zł

62.232 zł

z dnia 31-07-2015 r. tabela nr

147/A/NBP/2015

Wrzesień 2015

4,2344 zł

63.193,50 zł

z dnia 28-08-2014 r. tabela nr

168/A/NBP/2015

Październik 2015

4,2386 zł

63.579 zł

z dnia 30-09-2015 r. tabela nr

190/A/NBP/2015

Listopad 2015

4,2652 zł

63.978 zł

z dnia 31-10-2015 r. tabela nr

212/A/NBP/2015

Grudzień 2015

4,2639 zł

63.958,50 zł

z dnia 30-11-2015 r. tabela nr

232/A/NBP/2015

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów