0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2016

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2016

4,2615 zł

63.922,50 zł

z dnia 31-12-2015 r. tabela nr 254/A/NBP/2015

Luty 2016

4,4405 zł

66.607,50 zł

z dnia 29-01-2016 r. tabela nr

19/A/NBP/2016

Marzec 2016

4,3589 zł

65.383,50 zł

z dnia 29-02-2016 r. tabela nr

40/A/NBP/2016

Kwiecień 2016

4,2684 zł

64.026 zł

z dnia 31-03-2016 r. tabela nr

62/A/NBP/2016

Maj 2016

4,4078 zł

66.117 zł

z dnia 29-04-2016 r. tabela nr

83/A/NBP/2016

Czerwiec 2016

4,3820 zł

65.730 zł

z dnia 31-05-2016 r. tabela nr

103/A/NBP/2016

Lipiec 2016

4,4255 zł

66.382,50 zł

z dnia 30-06-2016 r. tabela nr

125/A/NBP/2016

Sierpień 2016

4,3684 zł

65.526 zł

z dnia 29-07-2016 r. tabela nr

146/A/NBP/2016

Wrzesień 2016

4,3555 zł

65.332,50 zł

z dnia 31-08-2016 r. tabela nr

168/A/NBP/2016

Październik 2016

4,3120 zł

64.680 zł

z dnia 30-09-2016 r. tabela nr

190/A/NBP/2016

Listopad 2016

4,3267 zł

64.900,50 zł

z dnia 31-10-2016 r. tabela nr

211/A/NBP/2016

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów