0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skutki powrotu do zwolnienia podmiotowego w VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność, który mimo niskich przewidywanych obrotów rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego w VAT, powinien mieć na uwadze, że powrót do zwolnienia będzie możliwy dopiero po upływie roku.

Limit obrotów

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zwalnia się z VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Limit ten dotyczy również nowych przedsiębiorców, z tym, że liczony jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia przez nich działalności w danym roku.

Co ważne do powyższego limitu obrotów nie wlicza się wartości dostaw towarów i świadczenia usług zwolnionych przedmiotowo z VAT oraz sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji.

Dlaczego przedsiębiorcy rezygnują ze zwolnienia?

Osoby rozpoczynające działalność, w pierwszych miesiącach jej prowadzenia ponoszą zwykle wzmożone wydatki. Wiążą się one często z zakupem środków trwałych i wyposażenia. Mogą to być spore wartości, od których czynnym podatnikom należy się zwrot podatku VAT. Stąd też nowi przedsiębiorcy często rezygnują już na samym początku ze zwolnienia z VAT. Jest to korzystne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy stale ponoszą duże koszty, związane np. z zakupem towarów.

Powrót dopiero po roku

Często jednak okazuje się, że wartość sprzedaży mieści się w limicie 150.000 zł, a przedsiębiorcy nie ponoszą na tyle dużych kosztów by dostatecznie obniżyć należny do zapłaty podatek. Dzieje się tak szczególnie w przypadku firm usługowych. Dobrą wiadomością jest możliwość powrotu do zwolnienia podmiotowego. Trzeba tylko odczekać 1 rok, po zakończeniu roku, w którym podatnik zrezygnował ze zwolnienia. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zdecyduje się zostać czynnym podatnikiem VAT od lipca 2013, aby skorzystać ze zwolnienia będzie musiał poczekać do stycznia 2015 roku.

Lepiej zatem jeszcze przed rezygnacją ze zwolnienia przekalkulować, co w danym przypadku będzie dla nas bardzie korzystne.

Formalności

Kiedy przedsiębiorca zadecyduje o powrocie do zwolnienia podmiotowego, to niezbędne jest powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. W tym celu należy złożyć aktualizację formularza VAT-R. Tylko na tej podstawie fiskus dokona wypisania przedsiębiorcy z rejestru czynnych podatników VAT.

O czym należy pamiętać?

Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze, że zmiana statusu podatnika z czynnego na zwolnionego może powodować w niektórych przypadkach obowiązek korekty odliczonego wcześniej podatku VAT. Może to dotyczyć zarówno środków trwałych, wyposażenia jak i niesprzedanych towarów handlowych. Dochodzi bowiem do zmiany przeznaczenia powyższych pozycji, od powiązanych ze sprzedażą opodatkowaną na korzystające ze zwolnienia z VAT. Podatek VAT należy w takim przypadku wykazać w deklaracji podatkowej (VAT-7/ VAT-7K), składanej za okres w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów