0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pełnomocnik do podpisywania deklaracji VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Elektroniczne wysyłanie deklaracji

Elektroniczne rozliczenia z okresowych obowiązków w stosunku do urzędów skarbowych są coraz bardziej powszechnie używane. Główną przyczyną wzrostu zainteresowania jest udostępnienie możliwości autoryzowania wysyłanych deklaracji bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Jednak nie w każdym przypadku jest to możliwe. Deklarację VAT-7 prowadzący jednoosobową działalność mogą wysłać elektronicznie w celach autoryzacji podając przychód z deklaracji PIT złożonej za rok 2011. Jednak nie każdą deklarację można w ten sposób potwierdzić i nie każdy podmiot ma taką możliwość.

Deklaracje VAT-UE składane przez przedsiębiorców dokonujących transakcji z uczestnictwem kontrahentów z krajów UE muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem jeżeli mają zostać wysłane za pośrednictwem elektronicznego systemu. Taki wymóg jest również stawiany spółkom cywilnym nie tylko przy deklaracjach VAT-UE ale również przy samych deklaracjach VAT-7. Właściciele spółek cywilnych nie mają zatem możliwości takich jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność aby autoryzować wysyłkę deklaracji VAT-7 podając przychód z lat ubiegłych. Czy brak posiadania podpisu elektronicznego dyskwalifikuje korzystanie z e-deklaracji?

Nie koniecznie. Rozwiązaniem może być udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania wysyłanych deklaracji podatkowych. Aby ustalić pełnomocnika przedsiębiorca składa we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym upoważnienie (druk UPL-1), na którym upoważnia konkretną osobę do podpisywania deklaracji w imieniu samego przedsiębiorcy. W ten sposób można upoważnić osobę posiadającą podpis elektroniczny do jego użyczenia. Pozwala to korzystać z systemu e-deklaracji nawet przedsiębiorcom nie posiadającym własnego podpisu elektronicznego.

Prowadzący działalność powinien jednak pamiętać, że to wciąż on jest odpowiedzialnym za treść i samo złożenie deklaracji. Upoważniona do podpisywania deklaracji osoba nie będzie odpowiadała, za błędy w deklaracji. Za tę kwestię zawsze odpowiada sam przedsiębiorca czyli podatnik. Upoważnienie do podpisu deklaracji ma bowiem charakter szczególny i odnosi się jedynie do użyczenia podpisu innej osobie. Nic więcej. Jeżeli przedsiębiorca więc chciałby w szerszym stopniu upoważnić konkretną osobę konieczne byłoby sporządzenie dodatkowych dokumentów regulujących tę kwestię.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów