0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – od 15 stycznia można składać wnioski!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ruszyła kolejna forma pomocy dla firm - Tarcza Finansowa PFR 2.0, która obejmuje 45 kodów PKD. Tak więc, nadal nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli z niej skorzystać, bowiem dotyczy ona przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź, kto może składać wniosek, jak to zrobić oraz jakie wsparcie można otrzymać.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 kogo dotyczy?

Z pomocy wykluczone są przede wszystkim nowo założone firmy, samozatrudnieni oraz przedsiębiorstwa, które nie posiadają odpowiedniego PKD na dzień 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 oraz na dzień złożenia wniosku. Bardzo ważną informacją jest to, że kod ten nie musi być przeważający.

Lista kodów objętych pomocą:

 1. 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

 2. 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

 3. 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

 4. 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;

 5. 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

 6. 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 7. 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 8. 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

 9. 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

 10. 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

 11. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

 12. 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

 13. 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

 14. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

 15. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne;

 16. 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

 17. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów;

 18. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

 19. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

 20. 74.20.Z - Działalność fotograficzna;

 21. 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 22. 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;

 23. 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;

 24. 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych;

 25. 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

 26. 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej;

 27. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 28. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 29. 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 30. 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 31. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 32. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;

 33. 86.90.D - Działalność paramedyczna;

 34. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

 35. 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;]

 36. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;

 37. 91.02.Z - Działalność muzeów;

 38. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;

 39. 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 40. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;

 41. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

 42. 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

 43. 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 44. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 45. 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza Finansowa PFR 2.0 jakie są warunki otrzymania pomocy?

Kwota otrzymanej subwencji zależała będzie przede wszystkim od wysokości poniesionej straty z tytułu pandemii COVID-19 oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Firmy, które skorzystały z Tarczy Finansowej 1.0 będą mogły po raz kolejny ubiegać się o wsparcie pod warunkiem, że spadek obrotów będzie kształtował się na poziomie minimum 30 procent straty.
Możliwe do rozpatrzenia okresy to od października do grudnia lub od kwietnia do grudnia, porównując rok 2020 z rokiem poprzednim. Przy spełnieniu określonych warunków niewykluczone jest również umorzenie otrzymanych środków.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 ile wynosi pomoc?

Maksymalna kwota pomocy dla mikrofirm zatrudniających 1-9 pracowników, wykazujących obroty lub sumę bilansową na poziomie do 2 milionów euro mogą otrzymać do 36 tysięcy na pracownika, a łącznie na wszystkich zatrudnionych do 324 tysięcy złotych.

Mikroprzedsiębiorstwa, które już skorzystały z pomocy z Tarczy Finansowej 1.0 mogą otrzymać z obu tarcz do 72 tysięcy na jednego pracownika.
Małe i średnie firmy zatrudniające od 1 do 249 pracowników o obrotach za 2019 wynoszących 50 milionów euro lub mniej lub sumie bilansowej do 43 milionów euro mogą otrzymać łącznie do 3,5 miliona złotych ( w tym maksymalnie 72 tysiące na pracownika).
Małe i średnie firmy, które otrzymały subwencję z Tarczy Finansowe 1.0, mogą uzyskać z obu tarcz maksymalnie do 144 tysięcy złotych na jednego pracownika.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - jak złożyć wniosek o subwencję?

Przedsiębiorca starający się o środki od państwa musi złożyć z wyprzedzeniem deklarację podatkową do przynależnego mu organu podatkowego (JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie lub JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie). Po upływie co najmniej 7 dni od tego terminu może złożyć wniosek o subwencję drogą elektroniczną za pośrednictwem banku. Po rozpatrzeniu wniosku i umowy w systemie będzie widoczna decyzja o przyznaniu lub odmowie w sprawie uzyskania środków. Po otrzymaniu środków od państwa bank jest zobowiązany przelać je na konto firmy.

Przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy z Tarczy 2.0 będzie odbywało się w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów