0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – kto musi je składać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W znowelizowanej ustawie dotyczącej przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych znajduje się przepis, który na największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych nakłada obowiązek przekazywania sprawozdań na temat stosowanych przez nich praktyk płatniczych. Sprawozdania dostarczane są do ministra właściwego ds. gospodarki. Od 1 stycznia 2021 roku podatników obowiązują nowe regulacje odnoszące się do sporządzania sprawozdań, w których ujmuje się informacje dotyczące stosowanych praktyk płatniczych.

Sprawozdanie o praktykach płatniczych – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku

Wraz z wprowadzeniem nowych regulacji obowiązek składania raz do roku sprawozdań ze stosowanych praktyk płatniczych mają podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wielkość ich przychodu) oraz przedsiębiorstwa, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. Sprawozdanie zawierać ma informacje dotyczące wartości należności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na następujące terminy płatności: do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni.

Na kim spoczywa obowiązek złożenia sprawozdania?

Obowiązek złożenia sprawozdania ze stosowanych praktyk płatniczych spoczywa na:

  • członku zarządu lub członku innego organu zarządzającego;

  • komplementariuszu, który prowadzi sprawy spółki – w spółce komandytowo-akcyjnej;

  • kierowniku każdej ze spółek – w podatkowej grupie kapitałowej.

Przedsiębiorcy sprawozdanie za 2020 rok będą musieli złożyć do 1 lutego 2021 roku za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na portalu biznes.gov.pl. Sprawozdanie musi zostać złożone w terminie – jeżeli osoba zobowiązana do złożenia sprawozdania w imieniu całej spółki nie zrobi tego w odpowiednim czasie, będzie podlegać karze grzywny.

 Korzyści z obowiązkowego składania sprawozdań ze stosowanych praktyk płatniczych
  • upublicznienie informacji dotyczących sposobu regulowania zobowiązań handlowych przez największe firmy w Polsce;

  • przedstawienie się przez największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych jako rzetelni kontrahenci;

  • obniżenie ryzyka wchodzenia w relacje biznesowe z nierzetelnymi partnerami, którzy często wymuszają na swoich kontrahentach wydłużone okresy płatności.

Zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań ogłoszone zostanie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów