0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukowanie raportu dobowego w przypadku niewystąpienia sprzedaży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od niedawna jestem zobligowana do rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Wiem, że spoczywa na mnie obowiązek drukowania zarówno raportów dobowych, jak i miesięcznych. Jednak mam wątpliwości czy w przypadku, gdy w danym dniu sprzedaż taka nie będzie miała miejsca, to czy wówczas drukowanie raportu dobowego jest konieczne (nawet jeśli będzie on zerowy)?

Julita, Zagórze Śląskie

 

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z par. 6 ust. 1  pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących podatnik jest zobowiązany m.in. do sporządzania:

  • raportów fiskalnych dobowych po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
  • raportów fiskalnych okresowych (miesięcznych) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Przy czym przez raport fiskalny zgodnie z par. 2 ust. 27 powyższego rozporządzenia rozumie się dokument fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy

W sytuacji, gdy w danym dniu nie wystąpiła sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, niezasadnym wydaje się drukowanie raportu dobowego. Takie stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach. Przykładem jest indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2013 r. o numerze ITPP1/443-65/13/AJ, w której stwierdza, że: “(...)Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i dokumentują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.(...)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów