0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Test Success Insights, czyli badanie potencjału pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniając pracownika, należy liczyć się z tym, że konieczne będzie diagnozowanie jego potrzeb oraz motywowanie go, by pracował wydajniej. Czasami wystarczy przesunąć zatrudnioną osobę na inne stanowisko, na którym sprawdzi się zdecydowanie lepiej i sprawniej będzie wywiązywała się z powierzonych obowiązków. Jak poznać, w czym dobry jest dany pracownik? Można wykorzystać test Success Insights, stworzony przez firmę SI. Kwestionariusz wypełnia się internetowo, a już po chwili można otrzymać raport, który wskazuje na umiejętności i predyspozycje zatrudnianej osoby. Jakie jeszcze korzyści mogą odnieść pracodawcy, wykorzystujący test Success Insights?

Test Success Insights – opis

Test Success Insight został opracowany na podstawie teorii C. Junga dotyczącej stylów interakcji i zachowań. Szwajcarski psycholog był przekonany, że można wyróżnić aż osiem modeli działania, które charakteryzują poszczególnych ludzi. W zależności od osobowości, preferuje się jeden z typów zachowań. Zdiagnozowanie stylu interakcji pozwala na dobranie członków zespołu i dokonanie skutecznej rotacji na stanowiskach pracy.

Wyniki testu Success Insights prezentowane są w formie szczegółowych raportów. Przedstawiany jest tam profil osobowości danej osoby, który przyczynia się do poznania sposobów działania i wchodzenia w interakcje z drugim człowiekiem. Raport prezentuje przykładowe typy zachowań respondenta w określonych sytuacjach. Po przeczytaniu takiego dokumentu kierownik działu będzie wiedział, dlaczego poszczególni pracownicy zachowują się zupełnie inaczej w sytuacji stresowej.

Test Success Insights – obszary zastosowania

Wyniki testu Success Insights pozwalają na:

  • poznanie mocnych i słanych stron pracownika w zakresie jego zachowania i motywacji,

  • zidentyfikowanie idealnego środowiska pracy dla danego pracownika,

  • rozpoznanie czynników wypływających na motywację zatrudnionej osoby,

  • zdefiniowanie sposobów oddziaływania na pracownika w poszczególnych sytuacjach organizacyjnych.

Test Success Insights – rodzaje raportów

Po wypełnieniu testu Success Insights respondent otrzymuje następujące rodzaje raportów:

1.  Raport przełożony-podwładny – wskazuje na skuteczne sposoby oddziaływania w kontaktach z poszczególnymi pracownikami. Z tego raportu szef dowie się, jak formułować komunikaty, aby zostały one prawidłowo odebrane przez podwładnego. Wyniki testu wskażą także na możliwe do zastosowania bodźce motywacyjne, które wpłyną na motywację badanej osoby, zachęcając ją do wydajniejszej pracy. Poznanie szczegółowych cech osobowości poszczególnych pracowników pozwala także na stwierdzenie, czy sprawdzą się w wyjątkowo trudnych sytuacjach.

2.  Raport kadra menedżerska – raport przedstawia, czy dana osoba sprawdzi się w roli lidera. Jeśli tak – zaprezentowane zostają najefektywniejsze narzędzia, które może zastosować kierownik o danych cechach osobowości. Np. osoba zrównoważona i spokojna musi zwiększyć nieco dynamikę wypowiedzi, aby zainteresować swoich słuchaczy.

3.  Raport handlowiec / sprzedawca – raport opisuje, czy dana osoba posiada cechy osobowości, które mogą pomóc jej w pełnieniu roli handlowca. Identyfikowane są tu takie predyspozycje zawodowe, jak komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania nowych relacji interpersonalnych, sposób rozwiązywania konfliktu, umiejętność przekonywania.

4.  Raport Talent Insight – wykorzystywany w procesie rekrutacyjnym. Pozwala dokonać ogólnej diagnozy cech osobowości kandydata na dane stanowisko pracy.

Test Success Insights – co jeszcze powinieneś o nim wiedzieć?

Jak już zostało wspomniane, test Success Insights można wypełnić przez internet i nie powinno to zająć więcej niż 15 min. Skorzystanie z tego narzędzia jest płatne. Co prawda, testy psychologiczne (do których zaliczają się testy osobowości) powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego psychologa, ale metodologia Success Insights została tak przygotowana, że komputer jest w stanie przeprowadzić dość dokładną i rzetelną analizę odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Skorzystanie z Success Insights gwarantuje także możliwość skontaktowania się z wykwalifikowanymi doradcami, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów