0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługa w ramach działalności nierejestrowej dla firmy małżonka w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jest to jeden z elementów Konstytucji biznesu, której głównym założeniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej małym przedsiębiorcom. Czy wykonana usługa w ramach działalności nierejestrowej dla firmy małżonka będzie stanowiła koszt podatkowy? Sprawdź!

Działalność nierejestrowana

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Działalność nieewidencjonowana jest dostępna wyłącznie dla tych osób, które nie wykonywały działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Wykonywanie działalności w oparciu o powyższy przepis wiąże się z licznymi uproszczeniami oraz ułatwieniami. Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku dokonywania zgłoszenia w CEIDG, GUS-ie czy też US-ie. Nie musi opłacać z tego tytułu składek ZUS. Ponadto nie ma obowiązku opłacania miesięcznych zaliczek na podatek. W ramach działalności nierejestrowanej nie ma również potrzeby prowadzenia skomplikowanej księgowości.

W kontekście analizowanej sprawy istotny jest również fakt, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód osiągnięty w ramach działalności nierejestrowanej nie stanowi dochodu z działalności gospodarczej. W myśl art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT dochód z tytułu działalności nieewidencjonowanej jest zaliczany bowiem do tzw. dochodu z innych źródeł.

Przychód z działalności nierejestrowanej nie kwalifikuje się jako przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą PIT, tak osiągnięty przychód jest uznawany za tzw. inne źródła przychodu.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że dopiero jeżeli przychód z działalności nierejestrowanej przekroczy w danym miesiącu limit, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty. W takim przypadku osoba wykonująca działalność nierejestrowaną ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty.

Dopóki miesięczny limit od 1 lipca 2023 roku wynoszący 2 700 zł przychodu nie zostanie przekroczony, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest przedsiębiorcą.

Wynagrodzenie małżonka a koszt przedsiębiorcy

W przypadku gdy jeden z małżonków wykonuje pracę na poczet działalności gospodarczej drugiego małżonka, należy mieć na uwadze treść art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Powyższa regulacja oznacza, że w przypadku gdy małżonek świadczy pracę na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez drugiego małżonka, to wartość tej pracy nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 1.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych. Jego żona pomaga mu w prowadzeniu działalności poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej biura księgowego. Wartość pracy własnej wyceniła na 3000 zł. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT wartość pracy żony nie stanowi dla podatnika kosztu podatkowego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Od stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził zmiany, z których wynika, że wartość wynagrodzenia małżonka zatrudnionego w działalności gospodarczej może stanowić koszt uzyskania przychodu. Praca własna jednak nadal nie jest kosztem.

Usługa w ramach działalności nierejestrowej dla firmy małżonka a koszt

W kontekście przedstawionego wyłączenia z kosztu uzyskania przychodu wartości pracy małżonka pojawia się pytanie, czy usługa w ramach działalności nierejestrowej dla firmy małżonka także nie będzie stanowić kosztu?

Dobrą dla podatników wiadomością jest fakt, że w opinii fiskusa należy odróżnić pojęcie „pracy” od pojęcia „usługi”. W rezultacie w przypadku gdy jeden z małżonków świadczy na rzecz drugiego małżonka usługi w ramach swojej działalności gospodarczej, to wartości takiej usługi może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Chociaż jak już zostało wskazane, działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospodarczą, to jednak w zakresie świadczenia usług obowiązują analogiczne regulacje. W konsekwencji świadczenie usług w ramach działalności nierejestrowanej nie stanowi pracy własnej małżonka, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT.

Usługa świadczona w ramach działalności nierejestrowanej nie stanowi pracy własnej małżonka. W rezultacie usługa w ramach działalności nierejestrowej dla firmy małżonka stanowi koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej małżonka nabywającego usługę.

Przykład 2.

Podatnik prowadzi nieewidencjonowaną działalność. W tym zakresie wykonał dla swojej żony (która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą) usługę o wartości 500 zł. Wartość tej usługi stanowi dla małżonki koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej. Natomiast dla podatnika przychód z działalności nierejestrowanej stanowi przychód z innych źródeł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów