Poradnik Przedsiębiorcy

Czy prowadząc działalność można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na jednym PIT?

Wspólne rozliczenie rocznego zeznania podatkowego może być dla małżonków bardzo korzystne. Podatek może okazać się niższy niż wyliczony z dwóch odrębnych zeznań podatkowych. Wspólne rozliczenie małżonków opłaca się najbardziej w sytuacji, gdy dochody jednego z nich przekraczają kwotę 85.528 zł rocznie, a dochody drugiego nie przekroczyły tej wartości. 

Wspólne rozliczenie małżonków pozwoli w takim przypadku uniknąć małżonkowi lepiej zarabiającemu zapłacenia podatku w wysokości 32%. Nie wszyscy małżonkowie mogą skorzystać jednak z tego rozwiązania. Sprawdź, kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków z PIT w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej!

Opodatkowanie podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się opodatkować dochody z działalności podatkiem liniowym, oznaczać to będzie korzystanie ze stałej 19% stawki podatku niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Termin złożenia deklaracji PIT-36L upływa 30 kwietnia. Gdy 30 kwietnia jest dniem wolnym, wtedy deklarację należy złożyć do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.Na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko ani też skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Ryczałt ewidencjonowany a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przedsiębiorca rozliczający działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego opłaca podatek od uzyskanego przychodu według konkretnych stawek (zależnych od rodzaju działalności). Składa on roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-28 do końca stycznia.

Podobnie jak w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, przedsiębiorca korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego nie może rozliczać się razem z małżonkiem.Z prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy byli opodatkowani ryczałtem przez część roku.Wyjątkiem jest dochód z wynajmu prywatnego. Nawet gdy podatnik rozlicza go na stawkach ryczałtu, może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Karta podatkowa a wspólne rozliczenie małżonków

Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową polega na uiszczaniu przez przedsiębiorcę stałej kwoty podatku, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Kwota podatku do zapłacenia jest uzależniona m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości.

Opodatkowany kartą podatkową rozlicza się na podstawie formularza PIT-16A, który należy złożyć do 31 stycznia.Przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej nie może rozliczać zeznania rocznego wspólnie z małżonkiem.

Czy prowadząc działalność można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem - działalność na zasadach ogólnych

Przedsiębiorca decydujący się na opodatkowanie na zasadach ogólnych stosuje skalę podatkową 18% lub 32% (w zależności od rocznego dochodu). W przypadku opodatkowania dochodów skalą podatkową należy wypełnić formularz PIT-36 i złożyć do urzędu do 30 kwietnia. Gdy 30 kwietnia jest dniem wolnym, wtedy deklarację należy złożyć do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Rozliczenie z małżonkiem na zasadach ogólnych jest możliwe w przypadku, gdy podatnik przez cały rok podatkowy:

  1. podatnik pozostał w związku małżeńskim,
  2. istniała wspólność małżeńska między małżonkami, którzy są małżeństwem i mają wspólność majątkową przez cały rozliczany rok podatkowy.

Jak widać, prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze odbiera małżonkom możliwość do wspólnego zeznania podatkowego. Wszystko zależy od rodzaju opodatkowania, jakie wybierze przedsiębiorca. Możliwość wspólnego opodatkowania występuje w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Mają ją również podatnicy, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a ich małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.Nowelizacja ustawy o PIT wprowadza zmiany w rozliczaniu wspólnym małżonków mianowicie od stycznia 2019 roku małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie nawet w sytuacji, gdy zeznanie roczne zostanie złożone po terminie, czyli po dniu 30 kwietnia roku podatkowego.

Co do zasady nie można skorzystać z tego rozwiązania, jeżeli przedsiębiorca jest opodatkowany podatkiem liniowym, kartą podatkową, bądź ryczałtem.