0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy prowadząc działalność można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na jednym PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wspólne rozliczenie rocznego zeznania podatkowego może być dla małżonków bardzo korzystne. Podatek może okazać się niższy niż wyliczony z dwóch odrębnych zeznań podatkowych. Wspólne rozliczenie małżonków opłaca się najbardziej w sytuacji, gdy dochody jednego z nich przekraczają kwotę 120.000 zł rocznie, a dochody drugiego nie przekroczyły tej wartości. Wspólne rozliczenie pozwoli w takim przypadku uniknąć małżonkowi lepiej zarabiającemu zapłacenia podatku w wysokości 32%. Nie wszyscy małżonkowie mogą skorzystać jednak z tego rozwiązania. Sprawdź, kiedy prowadząc działalność można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem!

Opodatkowanie podatkiem liniowym a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się opodatkować dochody z działalności podatkiem liniowym, oznaczać to będzie korzystanie ze stałej 19% stawki podatku niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Termin złożenia deklaracji PIT-36L za 2023 upływa 30 kwietnia 2024 roku.

Warto mieć na uwadze, że jeśli w danym roku 30 kwietnia jest dniem wolnym, wtedy deklarację należy złożyć do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

Na PIT-36L nie można rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko ani też skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Ryczałt ewidencjonowany a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Przedsiębiorca rozliczający działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego opłaca podatek od uzyskanego przychodu według konkretnych stawek (zależnych od rodzaju działalności). Składa on roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-28 za 2023 rok w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Podobnie jak w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, przedsiębiorca korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego nie może rozliczać się razem z małżonkiem.

Wyjątkiem jest dochód z wynajmu prywatnego. Nawet gdy podatnik wynajmuje prywatnie mieszkanie, może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Karta podatkowa a wspólne rozliczenie małżonków

Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową polega na uiszczaniu przez przedsiębiorcę stałej kwoty podatku, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Kwota podatku do zapłacenia jest uzależniona m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości.

Opodatkowany kartą podatkową rozlicza się na podstawie formularza PIT-16A za 2023 rok mija 29 lutego 2024 roku.

Przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej nie może rozliczać zeznania rocznego wspólnie z małżonkiem.

Działalność opodatkowana na skali podatkowej a wspólne rozliczenie małżonków

Przedsiębiorca decydujący się na opodatkowanie na zasadach ogólnych stosuje skalę podatkową 12% lub 32% (w zależności od rocznego dochodu). W przypadku opodatkowania dochodów skalą podatkową należy wypełnić formularz PIT-36 za 2023 rok i złożyć do urzędu do 30 kwietnia 2024 roku. 

Gdy 30 kwietnia w danym roku podatkowym jest dniem wolnym, wtedy deklarację należy złożyć do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

Rozliczenie z małżonkiem na skali podatkowej jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

  • przez cały rok podatkowy albo
  • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Jak widać, prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze odbiera małżonkom możliwość do wspólnego zeznania podatkowego. Wszystko zależy od rodzaju opodatkowania, jakie wybierze przedsiębiorca. Możliwość wspólnego opodatkowania występuje w przypadku opodatkowania na skali podatkowej. Mają ją również podatnicy, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez rok podatkowy, a ich małżonek zmarł. W przypadku śmierci małżonka również możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych, które przysługiwałby mu gdyby nie doszło do jego zgonu.

Co do zasady nie można skorzystać z tego rozwiązania, jeżeli przedsiębiorca jest opodatkowany podatkiem liniowym, kartą podatkową, bądź ryczałtem.

Rozliczenie roczne z małżonkiem w systemie wfirma

Użytkownicy systemu wfirma.pl, których działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, mogą wygenerować w systemie zeznanie roczne oraz jednocześnie dokonać rozliczenia wraz z małżonkiem na wspólnym zeznaniu PIT-36 (po spełnieniu wymaganych warunków). Sporządzoną deklarację można następnie wysłać do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu.

Aby wygenerować zeznanie roczne z działalności gospodarczej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie jako rodzaj deklaracji przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych należy wybrać ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36). 

prowadząc działalność można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

Następnie należy wybrać rok, za który ma zostać złożona deklaracja oraz cel jej złożenia. Następnie pojawi się podsumowanie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów w ciągu roku, jak również składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, uzupełnionych automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

W kolejnym kroku pojawi się okno, w którym użytkownik może dokonać wyboru sposobu rozliczenia. W przypadku gdy podatnik spełnia warunki pozwalające na wspólne rozliczenie z małżonkiem, w polu SPOSÓB OPODATKOWANIA wybiera opcję WSPÓLNIE Z MAŁŻONKIEM, ZGODNIE Z WNIOSKIEM O KTÓRYM MOWA W ART. 6 UST. 2 USTAWY.

prowadząc działalność można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem

Następnie należy wpisać identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP) małżonka oraz wybrać załączniki, które dodane będą do zeznania rocznego.

Po uzupełnieniu wygenerowaną deklarację roczną można wysłać elektronicznie do urzędu skarbowego korzystając z zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć deklarację i z górnego paska wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W oknie, które się pojawi w przypadku osób fizycznych należy przejść do części BEZ PODPISU i uzupełnić dane do autoryzacji (imię i nazwisko, NIP, data urodzenia oraz kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za poprzedni rok).

Więcej szczegółów w artykule pomocy: Rozliczenie z małżonkiem na PIT-36 w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów