0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność nierejestrowa - brak obowiązku rejestracji drobnej firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność nierejestrowa, działalność nierejestrowana czy też firma na próbę - tak nazywane są zmiany, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku wraz z innymi, jakie przyniósł pakiet Konstytucji biznesu. Kogo powinny zainteresować i jak skorzystać na nowych przepisach?

Kiedy nie musimy rejestrować działalności?

Aby skorzystać z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności, wystarczy spełnić dwa warunki (poniższe warunki obowiązują od 1 lipca 2023 roku):

  • działać jako osoba fizyczna i osiągać przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 75% minimalnego wynagrodzenia,

  • nie prowadzić wcześniej swojej działalności (chodzi o okres poprzednich 5 lat czyli 60 miesięcy) lub jeżeli taka była prowadzona, to mieć przerwę we wpisie w CEIDG trwającą co najmniej rok od wykreślenia z CEIDG (czyli działalność wykreśloną przed 30 kwietnia 2017 roku).

Działalność nierejestrowana nie dotyczy:

  1. spółek cywilnych,
  2. działalności wymagającej specjalnych zezwoleń czy koncesji

- te zawsze zobowiązane są zarejestrować się w CEIDG.

Jak założyć firmę na próbę?

Założenie firmy na próbę nie jest skomplikowane. Wystarczy działać - czyli podjąć inicjatywę i znaleźć klienta. Jeżeli klient zażąda dokumentu sprzedaży, podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej można wystawić fakturę w sposób uproszczony!

Przykład 1.

Pani Halina tworzy własnoręcznie biżuterię w domowym zaciszu. W miesiącu ze sprzedaży biżuterii otrzymuje od 100 do 500 zł - nie musi zakładać firmy, składać deklaracji i kontaktować się z urzędem skarbowym. Wystarczy, że prowadzi rejestr sprzedaży - czyli jedno miejsce (zabezpieczone przed zniszczeniem i zgubieniem), w którym odnotowuje każdą zapłatę otrzymaną od swojego klienta. Na koniec roku pani Halina złoży deklarację PIT-36, w której uzupełni “przychód z tzw. innych źródeł”, przepisując sumę sprzedaży wykazaną w prowadzonym przez nią w ciągu roku rejestrze i opłaci podatek z tego tytułu należny, czyli 12% x przychód - to koniec obowiązków pani Haliny.

Przykład 2.

Janek zawsze był dobry z matematyki. Obecnie studiuje na Politechnice. Sąsiadka poprosiła, by pomógł jej synowi, udzielając korepetycji. Umówili się że lekcje będą udzielane przez cały rok szkolny. W każdym miesiącu Janek otrzymuje za nie od 400 do 1000 zł. Czy Janek musi zakładać firmę i rejestrować się w ZUS-ie i US-ie? Dzięki nowym przepisom nie. Może legalnie udzielać korepetycji, spisując w każdym miesiącu uzyskaną zapłatę za lekcje, a na koniec roku na tej podstawie wypełniając roczny PIT-36 i płacąc do urzędu podatek w wysokości 12% od uzyskanych w ciągu roku przychodów.

W trakcie wyliczania podatku dla działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowa - sprawdź korzyści!

Zobowiązania

Działalność rejestrowana

Firma na próbę (działalność nierejestrowa)

Rejestracja w CEIDG

obowiązkowa

brak obowiązku

Składki ZUS

obowiązkowe

brak obowiązku (oszczędność ok. 600 zł)

Prowadzenie księgowości

obowiązkowe

brak obowiązku (wystarczy prosta ewidencja sprzedaży)

Opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

obowiązkowe

brak obowiązku (podatek płacony jest dopiero na koniec roku)

Bycie czynnym podatnikiem VAT

możliwe

możliwe

Firma na próbę ma też swoje obowiązki!

To, że działalność nie jest rejestrowana, nie wyklucza pewnych obowiązków, o których już częściowo wspomniano wyżej, a mianowicie:

  • wypełnianie przepisów dotyczących ochrony konsumentów - obsługa reklamacji czy napraw lub odstąpienia od umowy, jeżeli działasz w Internecie,

  • prowadzenie rejestru sprzedaży - uwaga: nawet jeżeli nie otrzymałeś jeszcze zapłaty, ale wykonałeś pracę, wpisujesz ją do ewidencji przychodów - rejestru sprzedaży,

  • w wyjątkowych przypadkach możliwe, że wystąpi obowiązek rejestracji dla celów VAT.

Działalność nierejestrowa a VAT

Jeżeli w ramach firmy na próbę osoba fizyczna będzie świadczyła usługi podlegające obowiązkowej rejestracji dla celów VAT, czyli głównie chodzi o usługi:

  • prawnicze,

  • doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego) lub

  • jubilerskie

bądź będzie zajmowała się sprzedażą wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, musi dokonać rejestracji na druku VAT-R w urzędzie skarbowym (uzyskując przed tym, jeżeli takiego nie posiada, NIP poprzez złożenie wniosku na formularzu NIP-2).

Konsekwencje przekroczenia miesięcznego przychodu w działalności na próbę!

W momencie gdy w którymś miesiącu przychód ze sprzedaży nierejestrowanej przekroczy ustawowy limit (czyli od 1 lipca 2023 roku 2700 zł), osoba fizyczna ma bezwzględny obowiązek w terminie 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG na druku CEIDG-1. Dodatkowo należy dopełnić formalności związanych z rejestracją w ZUS-ie, pamiętając o możliwości skorzystania z ulgi na start, czyli preferencji przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Działalność nierejestrowana to zatem możliwość legalnego zarobkowania z drobnych czynności bez konieczności wypełniania obowiązków rejestracyjnych, a więc bez zbędnych i zajmujących czas formalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów