0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy działalność nierejestrowa i nieewidencjonowana to to samo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konstytucja biznesu wprowadza możliwość niezarejestrowania drobnej działalności jako działalności gospodarczej, jeśli przychody z niej nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia. W internecie często spotyka się nazywanie takiej działalności nieewidencjonowaną. Czy działalność nierejestrowa i nieewidencjonowana to to samo?

Patrycja, Wołów

 

Na gruncie przepisów wprowadzonych Konstytucją biznesu “działalność nieewidencjonowana” oraz “działalność nierejestrowana” lub “nierejestrowa” oznaczają to samo. Co ciekawe, pojęcia te nie pojawiają się ani razu w Konstytucji biznesu, wykształciły się one w mowie potocznej i przybrały formę powszechną, stosowaną w codziennym użytku. Formy te zamiennie stosują nawet niektóre organy administracji publicznej (np. ZUS).

Z punktu widzenia formalnego, działalność, która nie wymaga wpisu do CEIDG, powinno nazywać się działalnością nierejestrowaną, nierejestrową - nazewnictwo takie lepiej oddaje istotę wprowadzonego prawa, czyli brak obowiązku rejestracji drobnej działalności jako działalności gospodarczej w CEIDG.

Używanie pojęcia “działalność nieewidencjonowana” oznacza w tym wypadku brak obowiązku wpisu danej działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - czyli nieewidencjonowania w CEIDG.

W związku z powyższym stosowanie pojęcia “działalność nieewidencjonowana” może prowadzić do błędnego wniosku, że przychody z tej działalności nie wymagają ewidencjonowania, dokumentowania. Jednakże taka działalność (mimo że niewpisana do CEIDG ze względu na nieprzekroczenie limitu przychodu) raportowania wymaga - przedsiębiorca “nierejestrowy” ma obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (np. formie papierowej i powinna ona zawierać wartość sprzedaży za dany dzień).

Jasne rozróżnienie pomiędzy pojęciem działalność nierejestrowa i nieewidencjonowana pozwoli uniknąć pomyłek oraz może uchronić przed przykrymi konsekwencjami podatkowymi.

Warto zauważyć, że różne przepisy zawierają odmienne definicje pojęcia działalności gospodarczej. I tak według Konstytucji biznesu działalność gospodarcza to zorganizowana  działalność zarobkowa,  wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Natomiast według przepisów o VAT działalność gospodarcza, to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. (...) Dlatego “działalność nieewidencjonowana” może oznaczać co innego w rozumieniu przepisów Konstytucji biznesu, a co innego według przepisów o podatku VAT. W związku z tym, używając danego pojęcia, należy zwrócić uwagę, w jakim kontekście jest omawiane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów