0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowód osobisty dla dziecka zamiast paszportu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechną praktyką przed wyjazdem za granicę z dzieckiem jest wyrobienie mu paszportu. I tak, rodzice wydają parędziesiąt złotych, podczas gdy można ubiegać się o dowód osobisty dla dziecka, którego wyrobienie jest bezpłatne.

Dowód osobisty a paszport w podróży

Paszport daje możliwość swobody przemieszczania się między granicami państw, natomiast dowód osobisty uprawnia jedynie do legalnych podróży na terenie Unii Europejskiej. Jednak warto zwrócić uwagę na cenę zrealizowania obu dokumentów - wyrobienie paszportu kosztuje bowiem kilkadziesiąt złotych, natomiast wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne.

Złożenie wniosku o dowód osobisty dla dziecka

Każdy obywatel powyżej 18 roku życia musi posiadać dowód osobisty. Wyjątkiem jest młodzież w wieku 15 lat, która pracuje w oparciu o umowę o pracę lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką. Dlatego też, jeżeli potrzebny jest dowód osobisty dla dziecka, rodzice muszą złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania rodziców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka można również złożyć przez ePUAP — w tym przypadku potrzebny jest jednak profil zaufany lub posiadanie certyfikatu kwalifikowanego.

Uwaga!

Od 2015 roku, w imieniu dziecka wniosek o dowód osobisty może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator - nie ma już potrzeby podpisu obojga rodziców na wniosku.

Do formularza o wydanie dowodu osobistego, rodzice dziecka mają obowiązek dołączyć:

  1. Dwie takie same, aktualne fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 milimetrów,

  2. Na żądanie organu - skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego,

  3. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport rodzica składającego wniosek.

Co ważne, jeżeli dziecko jeszcze nie potrafi samodzielnie się podpisać, w miejscu podpisu występuje adnotacja “podpis niemożliwy”, a rodzice dodatkowo spisują oświadczenie, w którym to potwierdzają.

Ważne!

Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub gminy lub stron rządowych, lub wziąć papierowy formularz z urzędów.

Odebranie dowodu osobistego dziecka

Urząd wydaje dowód osobisty dla dziecka maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach.

Można sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty dziecka jest już gotowy do odbioru w urzędzie.

Dowód należy osobiście odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze należy pokazać swój dowód osobisty lub paszport. 

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, można odebrać dowód samodzielnie (nie trzeba przychodzić z dzieckiem).

Dowód możesz odebrać samodzielnie również wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia w jego obecności.

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu, czy w szpitalu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Dowód osobisty dziecka - ważność

  1. Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
  2. Dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Dokument ten stwierdza tożsamość, poświadcza obywatelstwo i uprawnia do swobodnego przekraczania granic między państwami Unii Europejskiej, dlatego warto wyrobić go dziecku, jeżeli rodzice planują podróż na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów