Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Radosław Pilarski

Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją przeprowadzić?

upadłość konsumencka W "wir" zaciągania pożyczek czy kredytów może wpaść każdy. Co zrobić w przypadku gdy konsument jest już niewypłacalny? Czy dłużnik może się w jakich sposób uratować przed wierzycielami? Sprawdź, czym jest upadłość konsumencka i co się z nią wiąże! czytaj dalej

Reklamacja usług pocztowych – w jaki sposób złożyć skargę?

reklamacja usług pocztowych Reklamacja usług pocztowych dotyczy zwykle niewykonania lub nienależytego wykonania danej usługi. Kiedy powstaje prawo do reklamacji? Jaki jest termin do wniesienia reklamacji? Kiedy powinna zostać ona rozpatrzona? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Spór zakładowy – jak prawidłowo przeprowadzić zbiorowy spór z pracownikami?

spór zakładowy Kwestie związane ze sporami w zakładach pracy są regulowane przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Czym charakteryzuje się spór zakładowy i w jaki sposób można go rozwiązać? Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu! czytaj dalej

Wydziedziczenie - jakie są podstawy wydziedziczenia i jak tego dokonać?

wydziedziczenie - czym jest? Wydziedziczenie jest regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. W wyniku dziedziczenia spadkobierca zostaje pozbawiony prawa do zachowku. W jaki sposób dokonać wydziedziczenia? Czy jest możliwe wydziedziczenie częściowe? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Zwrot kosztów stawiennictwa a wezwanie do sądu pracownika w charakterze świadka

zwrot kosztów stawiennictwa Czy pracownik wezwany do sądu w charakterze świadka może liczyć na zwrot kosztów stawiennictwa? Czy pracodawca powinien udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w związku z koniecznością stawienia się przez pracownika w sądzie? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej

Wady oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli Wady oświadczenia woli mogą spowodować że umowa stanie się bezwzględnie nieważna lub umożliwią uchylenie się od jej skutków. Jakie są najczęściej spotykane wady oświadczenia woli? Przeczytaj i sprawdź kiedy umowa stanie się nieważna! czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny – kto oprócz dzieci ma prawo do świadczeń alimentacyjnych?

obowiązek alimentacyjny Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny? Czy tylko dzieci mają prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych? Co zrobić, gdy osoba zobowiązana uchyla się od płacenia alimentów? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2020-03-18

Ochrona danych

Telefon służbowy w kontekście przepisów RODO

telefon służbowy a rodo Spis kontaktów w telefonie podpisanych imieniem i nazwiskiem lub stanowiskiem klienta lub kontrahenta podlega ochronie RODO. Co zrobić w przypadku kradzieży lub zgubienia takiego telefonu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2020-03-17

Windykacja

Licytacja ruchomości – jak przebiega i kto może wziąć w niej udział?

licytacja ruchomości W przypadku gdy dłużnik nie spłaci długu lub nie zawrze umowy z wierzycielem może dojść do zajęcia majątku przez komornika. W jaki sposób przebiega licytacja ruchomości i kto może brać w niej udział? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Fundusz alimentacyjny – komu przysługują alimenty z funduszu?

fundusz alimentacyjny - komu przysługują alimenty z funduszu W sytuacji kiedy były partner uchyla się od płacenia świadczeń alimentacyjnych, a rodzic opiekujący się dzieckiem jest w trudnej sytuacji materialnej, można liczyć na pomoc państwa. W tym celu utworzono fundusz alimentacyjny. Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej