0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartość zlikwidowanych bezużytecznych zapasów jako koszt podatkowy

Wielkość tekstu:

Czy straty w zapasach mogą być kosztem podatkowym?

Czy straty w zapasach mogą być kosztem podatkowym? Czytając art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) wymieniający wydatki, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, nie znajdziemy w nim pozycji odnoszącej się do zapasów. Takiej interpretacji dokonał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18.12.2013, sygn. IBPBI/2/423-1220/13/MO.

 

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty faktycznie zlikwidowanych zapasów materiałowych (surowców, materiałów, części zamiennych, półproduktów, podzespołów itp.), które straciły swą przydatność i nie nadają się do produkcji urządzeń (świadczenia usług) i serwisowania.

Spółka jest dostawcą kas i drukarek fiskalnych wraz z ich kompleksową obsługą. W związku ze swoją działalnością kupuje materiały zaopatrzeniowe i towary handlowe (surowce, materiały, części, części zamienne, półprodukty, podzespoły, towary itp.), które stanowią zapasy.

Zakupione towary i materiały są zużywane do produkcji urządzeń, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, świadczenia usług serwisowych oraz do remontu posiadanych maszyn.

Większość produktów będących w ofercie spółki jest efektem własnej produkcji, według własnej technologii.

W związku z rodzajem prowadzonej działalności - prowadzeniem serwisu własnych urządzeń - spółka musi utrzymywać stały zapas części, podzespołów oraz materiałów zużywanych do wytwarzanych i sprzedawanych produktów.

Podatnik stał na stanowisku, że koszt zlikwidowanych zapasów może uznać w koszty uzyskania przychodów, powołując się przy tym na art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

W myśl tego artykułu kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione z zamiarem osiągnięcia przychodów lub utrzymania albo zabezpieczenia źródła przychodu, poza kosztami wymienionymi w art. 16 ust 1 ustawy CIT. Ten ostatni artykuł nie zawiera wzmianki o stratach w zapasach, a więc można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Utrzymywanie przez podatnika zapasów na odpowiednim poziomie jest uzasadnione ekonomicznie. Ma na celu uzyskanie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie ich źródła. Proces likwidacji będzie następował ze względu na postęp techniczny, zmianę wymagań rynkowych, utratę przydatności, itp. Zatem uwzględnienie w kosztach podatkowych zapasów, które uległy likwidacji,  jest całkowicie uzasadnione.

Poza tym podatnik sporządza protokół z likwidacji oraz dokonuje złomowania. Złom, który odzyska, jest przez niego sprzedawany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów