0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu w kosztach

Wielkość tekstu:

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu, to kwota którą wypłaca dotychczasowemu leasingobiorcy firma przejmująca przedmiot leasingu. Pozwala to leasingobiorcy na odzyskanie części środków finansowych włożonych w przedmiot leasingu. W sytuacji, gdy znaczna część wartości przedmiotu leasingu została już spłacona przez dotychczasowego korzystającego, a raty leasingowe i wartość wykupu pozostałe do spłaty przez nowego korzystającego są znacznie niższe niż aktualna wartość rynkowa przedmiotu leasingu, zwykle nowy korzystający (cesjonariusz) wypłaca dotychczasowemu korzystającemu (cedentowi) odstępne. Wysokość odstępnego jest zatem wyrównaniem do wartości rynkowej. Oczywiście z tego tytułu zbywca przedmiotu leasingu powinien wystawić fakturę VAT.

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu jako koszt podatkowy

Odstępne z tytułu cesji umowy leasingu firma może zaliczyć do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych. Z definicji kosztu uzyskania przychodów wynika, że powinien to być koszt, którego celem jest uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Jednocześnie jednak wydatki te nie mogą być wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT jako niestanowiące kosztów podatkowych. Oznacza to, że firma przejmująca przedmiot leasingu, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mogła wliczyć odstępne w koszty uzyskania przychodu.

Powyższe potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji ( ITPB3/423-186/08/DK): :

(...) kwota odstępnego z tytułu przejęcia umowy leasingowej może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, o ile przejmowany samochód osobowy będzie wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, a poniesiony wydatek będzie właściwie udokumentowany (...).

Tym samym odstępne z tytułu cesji umowy leasingu będzie kosztem podatkowym u nowego korzystającego, jeżeli pozostanie w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów