0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt mieszkaniowy a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Najpopularniejszą metodą finansowania zakupu mieszkania jest obecnie kredyt. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na taki sposób pozyskania kapitału powinni wiedzieć, że czasem odsetki od kredytu będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej. Sprawdź czy kredyt mieszkaniowy może stanowić koszt firmy.

Jakie warunki musi spełniać kredyt mieszkaniowy, by zaliczyć go w koszty firmy

Pierwszym, podstawowym warunkiem, jaki podatnik musi spełnić, jest zaliczenie mieszkania do środków trwałych firmy. Wbrew pozorom takie sytuacje zdarzają się stosunkowo często - lokale mieszkaniowe niejednokrotnie przeznaczone są na prowadzenie działalności, w całości albo w części. W takiej sytuacji, gdy mieszkanie jest środkiem trwałym firmy, zasadność zaliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego do kosztów staje się uzasadniona. Co więcej, także wartość mieszkania zostanie uwzględniona w kosztach firmy poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy natomiast pamiętać, że w sytuacji, gdy tylko część lokalu jest wykorzystywana dla celów przedsiębiorstwa, także część odsetek można zaksięgować w KPiR. Wysokość takiego kosztu oblicza się wtedy na zasadzie proporcji, porównując wielkość “firmowej” części lokalu do całej jego powierzchni.

Drugim warunkiem zaksięgowania odsetek jako kosztu, w przypadku odsetek jakie pojawią się po przyjęciu środka trwałego do używania w firmie, jest ich opłacenie. Przedsiębiorca w takim przypadku nie posługuje się datami z harmonogramu spłat, ale rzeczywistymi dowodami opłacenia kosztu. Jako, że w praktyce tego typu opłaty bankowe ewidencjonuje się najczęściej za pomocą dowodów wewnętrznych, warto zaopatrzyć się w dowód opłacenia odsetek i dołączyć go do dokumentacji firmy. Jeśli natomiast zdarzy się, że odsetki od kredytu mieszkaniowego zostaną umorzone, nie będą one mogły stanowić kosztu w działalności.

Odsetki od kredytu a koszty podatkowe

Warto też wiedzieć, że nieco inaczej będą traktowanie odsetki naliczone przed zaliczeniem mieszkania do środków trwałych firmy, a nieco inaczej te spłacane później. Te pierwsze będą zwiększały wartość środka trwałego i będą rozliczane w ramach odpisów amortyzacyjnych (w tym wypadku nie ma znaczenia czy zostały opłacone). Natomiast drugie, opłacane już wtedy, gdy mieszkanie znajduje się w firmowej ewidencji, należy traktować jako pozostałe wydatki działalności i księgować do 13 kolumny KPiR, zgodnie ze wspomnianymi wcześniej datami zapłaty.

Podatnik, decydujący się na prowadzenie działalności w lokalu prywatnym, finansowanym z kredytu mieszkaniowego, powinien zatem pamiętać o możliwości zaliczenia odsetek od tego kredytu do kosztów firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów