Poradnik Przedsiębiorcy

Kredyt mieszkaniowy a koszty uzyskania przychodu

Najpopularniejszą metodą finansowania zakupu mieszkania jest obecnie kredyt. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na taki sposób pozyskania kapitału powinni wiedzieć, że czasem odsetki od kredytu będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej. Sprawdź czy kredyt mieszkaniowy może stanowić koszt firmy.

Jakie warunki musi spełniać kredyt mieszkaniowy, by zaliczyć go w koszty firmy

Pierwszym, podstawowym warunkiem, jaki podatnik musi spełnić, jest zaliczenie mieszkania do środków trwałych firmy. Wbrew pozorom takie sytuacje zdarzają się stosunkowo często - lokale mieszkaniowe niejednokrotnie przeznaczone są na prowadzenie działalności, w całości albo w części. W takiej sytuacji, gdy mieszkanie jest środkiem trwałym firmy, zasadność zaliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego do kosztów staje się uzasadniona. Co więcej, także wartość mieszkania zostanie uwzględniona w kosztach firmy poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy natomiast pamiętać, że w sytuacji, gdy tylko część lokalu jest wykorzystywana dla celów przedsiębiorstwa, także część odsetek można zaksięgować w KPiR. Wysokość takiego kosztu oblicza się wtedy na zasadzie proporcji, porównując wielkość “firmowej” części lokalu do całej jego powierzchni.

Drugim warunkiem zaksięgowania odsetek jako kosztu, w przypadku odsetek jakie pojawią się po przyjęciu środka trwałego do używania w firmie, jest ich opłacenie. Przedsiębiorca w takim przypadku nie posługuje się datami z harmonogramu spłat, ale rzeczywistymi dowodami opłacenia kosztu. Jako, że w praktyce tego typu opłaty bankowe ewidencjonuje się najczęściej za pomocą dowodów wewnętrznych, warto zaopatrzyć się w dowód opłacenia odsetek i dołączyć go do dokumentacji firmy. Jeśli natomiast zdarzy się, że odsetki od kredytu mieszkaniowego zostaną umorzone, nie będą one mogły stanowić kosztu w działalności.

Odsetki od kredytu a koszty podatkowe

Warto też wiedzieć, że nieco inaczej będą traktowanie odsetki naliczone przed zaliczeniem mieszkania do środków trwałych firmy, a nieco inaczej te spłacane później. Te pierwsze będą zwiększały wartość środka trwałego i będą rozliczane w ramach odpisów amortyzacyjnych (w tym wypadku nie ma znaczenia czy zostały opłacone). Natomiast drugie, opłacane już wtedy, gdy mieszkanie znajduje się w firmowej ewidencji, należy traktować jako pozostałe wydatki działalności i księgować do 13 kolumny KPiR, zgodnie ze wspomnianymi wcześniej datami zapłaty.

Podatnik, decydujący się na prowadzenie działalności w lokalu prywatnym, finansowanym z kredytu mieszkaniowego, powinien zatem pamiętać o możliwości zaliczenia odsetek od tego kredytu do kosztów firmy.