0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wdrożenie PPK w średnich i małych firmach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wdrożenie PPK w firmach zostało podzielone na cztery etapy. Największe przedsiębiorstwa przystąpiły do programu już w połowie ubiegłego roku. W 2020 roku PPK objęło również średnie i małe firmy. Zbliża się termin, w którym należy podpisać umowy o zarządzanie. Jakie kroki podjąć, aby wprowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w zakładzie pracy?

Wdrożenie PPK w małych firmach

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędzania na przyszłą emeryturę. Środki gromadzone na koncie uczestnika naliczane są głównie z jego wynagrodzenia.  Wprowadzenie PPK w firmach podzielone zostało na etapy. Średnie i małe firmy zostały objęte tym obowiązkiem odpowiednio 1 stycznia 2020 roku oraz 1 lipca 2020 roku. W związku z pandemią zostały jednak przesunięte terminy podpisania umów z instytucjami finansowymi w średnich firmach – są one takie same jak dla małych podmiotów.

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK

Jak już wspomniano wcześniej, średnie i małe zakłady pracy mają taki sam termin podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obecnie te terminy przedstawiają się następująco:

 

Termin podpisania umowy o zarządzanie PPK

Termin podpisania umowy o zarządzanie PPK

Firmy średnie (zatrudnienie od 50 do 250 pracowników)

27 października 2020 rok

10 listopada 2020 rok

Firmy małe (zatrudnienie od 20 do 50 pracowników)

27 października 2020 rok

10 listopad 2020 rok

Umowa o zarządzanie jest zawierana pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową, a jej treść dotyczy głównie sposobu wymiany informacji oraz określa warunki zarządzania środkami na kontach uczestników programu. Umowa o prowadzenie zawiera dodatkowo listę osób w imieniu i na rzecz których prowadzone będą rachunki oszczędnościowe, a także warunki gromadzenia i zarządzania środkami uczestnika.

Wybór instytucji finansowej

W związku z tym, że zostało niewiele czasu na wdrożenie PPK w firmie, każdy pracodawca powinien pochylić się nad tym tematem jak najszybciej. Kluczowy tu jest wybór instytucji finansowej zarządzającej programem w imieniu pracowników. Wszystkie instytucje zajmujące się obsługą programu można znaleźć na stronie: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Konsekwencje niezawarcia umowy

W przypadku niezawarcia umów w terminie ustawa przewiduje konsekwencje dla pracodawcy. W art. 106 ustawy o PPK można przeczytać, że niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Art. 107 ustawy o PPK przewiduje grzywnę w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł za niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku związanego z: 

  • zawarciem umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika;
  • dokonywaniem wpłat do instytucji w wyznaczonym terminie;
  • zgłaszaniem wymaganych przez ustawodawcę danych (karze podlega także zgłaszanie nieprawdziwych danych, składanie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmową udzielenia)
  • prowadzeniem dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat.

Warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich obowiązków nałożonych na pracodawcę przez ustawodawcę. Zaniedbania mogą bowiem skutkować sporymi konsekwencjami finansowymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów