0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kary za brak PPK - masowe kontrole!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownicze Plany Kapitałowe to wprowadzony Ustawą z dnia 4 października 2018 r. system emerytalny, który daje pracownikom możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę przy wsparciu pracodawców oraz państwa. Niestety na ten moment zainteresowanie PPK jest znikome. Wiele firm nie wywiązało się nawet z podstawowego  obowiązku jakim było podpisanie umowy  o zarządzanie. Teraz mogą spodziewać się kontroli!

Umowa o zarządzanie 

Jak wskazują dane 650 tys. firm nie podpisało umów o zarządzanie PPK, mimo że był to ich obowiązek. Przypomnieć należy, że umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta między przedsiębiorcą będącym podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową. Podmioty zatrudniające powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do:

  • 25.10.2019 r. – dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób;
  • 24.04.2020 r. – dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób;
  • 27.10.2020 r. – dla podmiotów zatrudniających powyżej 20 osób;
  • 23.04.2021 r. – dla podmiotów zatrudniających mniej niż 20 osób.

Co więcej pracodawców którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze specustawą dotyczącą COVID-19, obowiązywały te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia. Był to więc termin 27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Kontrole PPK 

Niestety firmy, które nie wywiązały się z obowiązku podpisania umowy o zarządzanie czekają przykre konsekwencje. Jak podaje Gazeta Wyborcza: “ od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. firmy zaczną sukcesywnie otrzymywać wezwania do wyjaśnienia i zawarcia umów o zarządzanie" 

Konsekwencją mogą być olbrzymie kary finansowe. Specjaliści wskazują, że sankcje mogą być w wysokości 1,5 proc. budżetu wynagrodzeń za rok poprzedni. 

Podsumowanie 

Pracodawcy, którzy nie podpisali umowy o zarządzanie w związku z PPK mogą spodziewać w najbliższym czasie wezwania do wyjaśnień. Do tego celu PFR wykorzysta Platformę Usług Elektronicznych. Jeśli usprawiedliwienie nie będzie dostateczne przewidziano kontrolę i surowe kary finansowe. Warto wspomnieć, że nie każda firma miała obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie. Z tego obowiązku były zwolnione mikroprzedsiębiorstwa, jeśli wszyscy pracownicy złożyli rezygnację. Jeśli podmiot nie miał statusu mikroprzedsiębiorcy, a wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z PPK to i tak konieczne było zawarcie umowy o zarządzanie PPK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów