0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwy oddział ZUS przy prowadzeniu działalności przez osobę fizyczną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie rejestrowanej działalności gospodarczej prędzej czy później wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Jak sprawdzić, który oddział ZUS jest właściwy dla prowadzonej działalności gospodarczej? W jaki sposób dokonać wyboru oddziału ZUS-u, do którego wyślemy dokumenty rejestracyjne, i gdzie opłacać składki w przypadku prowadzenia działalności przez osobę fizyczną? Znajdź odpowiedź w artykule!

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej określenie miejsca jej wykonywania jest jednym z ważniejszych elementów. Przedsiębiorca nie musi jednak szukać dla swojego biznesu osobnego lokalu, ponieważ ustawodawca pozwala na prowadzenie działalności także w miejscu zamieszkania. Wykonywanie działalności w tym przypadku będzie wiązało się z koniecznością dokonania zgłoszenia do urzędu gminy lub miasta celem stosowania odmiennej stawki podatku od nieruchomości dla części mieszkalnej i biznesowej.

Bez względu na pewne utrudnienia podatkowe związane z sytuacją, w której przedsiębiorca prowadzi swoją działalność w miejscu zamieszkania, wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie. Głównym powodem jest bowiem oszczędność miejsca i czasu – przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów najmu nieruchomości przeznaczonej do wykonywania działalności gospodarczej i nie musi obawiać się, że spóźni się do pracy. Odpadają tutaj również dojazdy do siedziby przedsiębiorstwa i odpowiedzialność najemcy za ewentualne zniszczenia poczynione w lokalu.

Pamiętajmy, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do zmiany miejsca swojej działalności w każdej chwili. Takie uprawnienie nie podlega żadnemu limitowi, choć każdorazowo musi być zgłaszane do CEIDG (nie podlega to jednak żadnym opłatom). W przypadku zmiany siedziby firmy wpisanej do KRS konieczne jest dokonywanie zgłoszeń aktualizacyjnych związanych z opłatami sądowymi od każdego wniosku.

Miejsce działalności a oddział ZUS-u

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o wybór właściwego oddziału ZUS-u. Co do zasady bowiem dla przedsiębiorcy właściwy będzie ten oddział, który znajduje się najbliżej miejsca wykonywania działalności podanego w zgłoszeniu rejestracyjnym do CEIDG. Jeśli więc firma znajduje się w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy, to właśnie ten adres będzie właściwy dla ustalenia odpowiedniego oddziału ZUS-u. W przypadku gdy przedsiębiorca pracuje pod innym adresem niż adres jego zamieszkania, decydujące znaczenie będzie miała oczywiście pierwsza lokalizacja. Dla przypomnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma aż 43 oddziały w całym kraju, a jego centrala znajduje się oczywiście w Warszawie.

Oddziały ZUS-u:

 1. ZUS Oddział w Białymstoku
 2. ZUS Oddział w Bielsku-Białej
 3. ZUS Oddział w Biłgoraju
 4. ZUS Oddział w Bydgoszczy
 5. ZUS Oddział w Chorzowie
 6. ZUS Oddział w Chrzanowie
 7. ZUS Oddział w Częstochowie
 8. ZUS Oddział w Elblągu
 9. ZUS Oddział w Gdańsku
 10. ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
 11. ZUS Oddział w Jaśle
 12. ZUS Oddział w Kielcach
 13. ZUS Oddział w Koszalinie
 14. ZUS Oddział w Krakowie
 15. ZUS Oddział w Legnicy
 16. ZUS Oddział w Lublinie
 17. ZUS I Oddział w Łodzi
 18. ZUS II Oddział w Łodzi
 19. ZUS Oddział w Nowym Sączu
 20. ZUS Oddział w Olsztynie
 21. ZUS Oddział w Opolu
 22. ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
 23. ZUS Oddział w Pile
 24. ZUS Oddział w Płocku
 25. ZUS II Oddział w Poznaniu
 26. ZUS I Oddział w Poznaniu
 27. ZUS Oddział w Radomiu
 28. ZUS Oddział w Rybniku
 29. ZUS Oddział w Rzeszowie
 30. ZUS Oddział w Siedlcach
 31. ZUS Oddział w Słupsku
 32. ZUS Oddział w Sosnowcu
 33. ZUS Oddział w Szczecinie
 34. ZUS Oddział w Tarnowie
 35. ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
 36. ZUS Oddział w Toruniu
 37. ZUS Oddział w Wałbrzychu
 38. ZUS I Oddział w Warszawie
 39. ZUS II Oddział w Warszawie
 40. ZUS III Oddział w Warszawie
 41. ZUS Oddział we Wrocławiu
 42. ZUS Oddział w Zabrzu
 43. ZUS Oddział w Zielonej Górze

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Warszawie, jego miejsce zamieszkania znajduje się natomiast w Płocku. Który oddział ZUS-u będzie właściwy dla przedsiębiorcy? W tym przypadku będzie to ZUS w Warszawie, tj. w miejscu oficjalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład 2.

Pan Piotr prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Gdańsku – pod tym samym adresem, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania. Przedsiębiorca posiada jednak drugie mieszkanie w Sopocie, do którego wyjeżdża co najmniej 2 razy w miesiącu i zawsze zabiera ze sobą część pracy. Który oddział ZUS-u będzie właściwy dla przedsiębiorcy? W tym przypadku będzie to ZUS w Gdańsku, ponieważ to tam znajduje się siedziba firmy oficjalnie zgłoszona do CEIDG.

Przykład 3.

Pan Kamil prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Poznaniu, w którym działają dwa oddziały ZUS-u. Który oddział powinien wybrać przedsiębiorca? W tym przypadku należy wybrać oddział położony najbliżej siedziby firmy, przy uwzględnieniu dokładnego adresu przedsiębiorstwa.

Przykład 4.

Pani Ewa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Krakowie od 2 miesięcy. Ze względu na swój ślub i przeprowadzkę musiała przenieść całą swoją działalność do Katowic – nie dokonała jednak jeszcze zgłoszenia o zmianie w CEIDG. W trakcie zmiany siedziby firmy pojawiła się konieczność przesłania ważnego wniosku do ZUS-u. Do którego oddziału należy wysłać pismo? W tym przypadku pani Ewa powinna wybrać ZUS w Krakowie, ponieważ w dalszym ciągu oficjalnym miejscem jej działalności gospodarczej jest właśnie to miasto. Jeśli kobieta miałaby możliwość dokonania zmiany w CEIDG w zakresie nowej siedziby firmy, a następnie wysłania wniosku do ZUS-u, to powinna wybrać ZUS w Katowicach jako właściwy oddział w sprawie.

Skutki wyboru nieprawidłowego oddziału ZUS-u

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca kontaktuje się z oddziałem ZUS-u, który nie jest dla niego prawidłowy. Nie stanowi to jednak przeszkody, jeśli chodzi o nadanie biegu sprawie, z którą zgłasza się do ZUS-u. Niewłaściwy oddział powinien przekazać wszelkiego rodzaju pisma i wnioski do oddziału, który jest prawidłowy w danej sprawie – za tego rodzaju czynności strona lub uczestnik postępowania nie może być obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Zgodnie bowiem z treścią art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Przykład 5.

Pan Adam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Do tej pory właściwy dla niego oddział ZUS-u znajdował się w Sosnowcu. Ze względu na zmianę miejsca wykonywania działalności mężczyzna w obecnej chwili podlega pod ZUS w Olsztynie. Po miesiącu od zmiany miejsca działalności gospodarczej pracownik pana Adama został przez niego poproszony o wysłanie ważnej korespondencji do ZUS-u (konieczne było zachowanie terminu do udzielenia odpowiedzi dla ZUS-u). Pracownik wysłał pismo w ostatnim możliwym dniu przy pomocy listu poleconego, jednak koperta została zaadresowana do ZUS-u w Sosnowcu. Oddział w Sosnowcu uznał się za niewłaściwy w sprawie i przekazał ją do ZUS-u w Olsztynie, o czym poinformował także pana Adama. Dokumenty trafiły do ZUS-u w Olsztynie 3 tygodnie po wyznaczonym terminie do ich wniesienia. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca zachował termin do wniesienia odpowiedzi do ZUS-u w swojej sprawie? Tak, ponieważ pomimo pomyłki co do oddziału ZUS-u, do którego wysłał dokumenty, jednak został zachowany termin udzielenia odpowiedzi w sprawie. Fakt późnego przekazania sprawy przez ZUS w Sosnowcu do ZUS-u w Olsztynie nie wpływa negatywnie na stronę postępowania. Przedsiębiorca zachował więc termin do wniesienia odpowiedzi do ZUS-u.

Podsumowanie

Określenie właściwego oddziału ZUS-u dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jest jednym z ważniejszych zadań. Każdorazowa zmiana odnotowywana w CEIDG w zakresie miejsca wykonywania działalności oznacza najczęściej zmianę właściwego oddziału ZUS-u. W przypadku pomyłki przy załatwianiu spraw z ZUS-em niewłaściwy oddział z mocy samego prawa koryguje błędy przedsiębiorcy i samodzielnie zawiadamia o tym właściwy oddział ZUS-u oraz przedsiębiorcę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów