Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przy jednoosobowej działalności gospodarczej

Czy składki ZUS, które jako przedsiębiorca opłacam do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca jest zawsze taka sama w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej bez zatrudnionych pracowników? Czy wysokość tej składki uzależniona jest od liczby dni w miesiącu? Jaki jest jej wymiar?

Adam, Krotoszyn

 

Przepisy ustalają jakie są minimalne składki ZUS opłacone przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Podstawa wymiaru minimalnej składki to:

  • przy ubezpieczeniach społecznych na zasadach preferencyjnych dla nowych firm - 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia;
  • przy ubezpieczeniach społecznych - 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
  • przy zdrowotnych (zarówno preferencyjne, jak i zasadnicze) - 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego.

Składki natomiast należy opłacać co miesiąc w tej samej wysokości bez względu na liczbe dni kalendarzowych w danym miesiącu. Ich zmiana następuje dopiero, gdy zmieniają się parametry określające podstawę wymiaru (zwykle na przełomie lat).

Nie zabrania się natomiast przedsiębiorcy ustalić wyższej podstawy naliczania składek niż minimalna. Wówczas jej wysokość zależy od samego przedsiębiorcy, z pewnymi jednak ograniczeniami (np. przy składkach dobrowolnych chorobowych podstawa wymiaru nie może przekroczyć 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).