0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie społeczne - wymiar składek i ograniczenie rocznej podstawy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z elementarnych obowiązków płatników składek jest naliczenie i opłacenie za ubezpieczonych składek na ubezpieczenie społeczne, składających się z ubezpieczenia:

  • emerytalnego,
  • rentowego,
  • chorobowego i
  • wypadkowego.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne

Dla ubezpieczonych wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi:

Ubezpieczenie

Łącznie

Stopa składki w części finansowanej przez ubezpieczonego

Stopa składki w części finansowanej przez płatnika

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,5%

Chorobowe

2,45%

2,45%

-

Wypadkowe

1,67%*

-

 *Ważne: Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych oraz skutków tych zagrożeń. Od 1.04.2018 r. do 31.03.2022 r. wynosi ona 1,67% podstawy wymiaru.

Ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Po przekroczeniu kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, płatnik powinien zaprzestać naliczania i opłacania za ubezpieczonego składek z tytułu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Płatnik musi natomiast przez cały rok naliczać i odprowadzać do ZUS-u składki na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W 2021 r. limit kwoty po przekroczeniu której nie powinny być obliczane i odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynosi 157 770 zł.

Określenie kwoty granicznej w roku kalendarzowym

Określając, czy nie została przekroczona graniczna kwota podstawy na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonego, za którego wyliczamy składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, należy wziąć pod uwagę jego przychody ze wszystkich tytułów, z których opłacane były składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie ma natomiast znaczenia, za jaki okres były one faktycznie wypłacane.

Możliwości ustalenia przekroczenia maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez płatnika składek:

  • z własnej dokumentacji płacowej posiadanej przez płatnika w przypadku, gdy ubezpieczony nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego tzn., że osoba ta posiada tylko jednego płatnika składek,
  • od samego ubezpieczonego, za którego składki nalicza i przekazuje do ZUS kilku płatników - sam ubezpieczony jest odpowiedzialny (z reguły) za poinformowanie płatnika składek o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek,
  • z dokumentacji otrzymanej przez ZUS - informacja o przekroczeniu będzie uwzględniona od miesiąca w którym nastąpiło przekroczenie kwoty granicznej.

Uiszczanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu kwoty granicznej powoduje z jednej strony nadpłatę w tych składkach, z drugiej zaś niedopłatę z tytułu składki zdrowotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów