0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O konieczności opłacania podatku powinien pamiętać każdy przedsiębiorca - jego terminowe uregulowanie jest bowiem jednym z najważniejszych obowiązków w działalności gospodarczej. Jeśli zdarzy się przekroczyć termin, podatnik staje się dłużnikiem fiskusa, a jako zadośćuczynienie za niewywiązanie się z powinności, oprócz samej zaległości, będzie musiał wpłacić także odsetki.

Jeśli o niedopełnieniu swoich obowiązków przedsiębiorca przypomni sobie stosunkowo szybko, kwota odsetek nie powinna być znacząca. Co więcej, jeśli będzie ona niższa niż trzykrotność opłaty za przesyłkę poleconą Poczty Polskiej - czyli obecnie 6,60 zł - to odsetek uiszczać nie trzeba. Jednak co w przypadku, gdy kara za zaległość urosła do sumy na tyle dużej, że jej uregulowanie może negatywnie odbić się na sytuacji finansowej przedsiębiorcy?

W takim przypadku Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia w całości lub w części odsetek za zwłokę. O przyznaniu tego typu ulgi decyduje właściwy organ podatkowy, na podstawie wniosku złożonego przez podatnika.

Co musi znaleźć się w takim wniosku? Oprócz oczywistych danych formalnych, istotę podania stanowi jego uzasadnienie. Zgodnie ze wspomnianą już Ordynacją, umorzenie odsetek może zostać przyznane wyłącznie wtedy, kiedy jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym.

W tym miejscu warto zastanowić się nad znaczeniem ww. pojęć, ponieważ ani Ordynacja podatkowa, ani żadna inna ustawa nie zawiera ich definicji. W praktyce za ważny interes podatnika uznaje się sytuację, w której z przyczyn losowych, niezawinionych przez wnioskodawcę ani niepodlegających jego wpływowi nie ma on możliwość uregulowania naliczonych odsetek ustawowych. Najczęściej wskazuje się tu na długotrwałą chorobę bądź też sytuacje nadzwyczajne, jak pożar albo powódź. Natomiast interes publiczny zostanie naruszony w sytuacji, kiedy podatnik wskutek uregulowania odsetek karnych będzie zmuszony do korzystania z pomocy publicznej, nie mogąc samemu utrzymać siebie, rodziny, firmy, itp.

Warto pamiętać, że oprócz uzasadnienia, konieczne jest dołączenie do wniosku wszelkiej dokumentacji dotyczącej zaistniałej sytuacji. Mogą to być np. orzeczenia lekarskie, informacje na temat przychodów rodziny oraz warunków jej życia, dane na temat stanu finansowego firmy, itp. Im lepiej poparte zostanie podanie, tym większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez organy skarbowe.

Należy także dodać, że jeżeli podatnik zwraca się o umorzenie samych odsetek, to koniecznie musi uregulować zaległość, od której były one naliczane. Brak obowiązku zapłacenia naliczonej karnie sumy dotyczy bowiem tylko tych odsetek, które powstały do dnia złożenia wniosku. Jeśli natomiast zaległość nie została w dalszym ciągu uregulowana, odsetki wciąż będą naliczane i trzeba będzie je uregulować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów