0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydawanie świadectwa pracy przy umowach na czas określony

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik powinien otrzymać od niego świadectwo pracy, niewydanie tego dokumentu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1000 do 30 000 zł. Sprawdź, jak przebiega wydawanie świadectwa pracy w przypadku umów na czas określony.

Wydawanie świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia

Świadectwo pracy jest dokumentem stanowiącym podsumowanie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Zawiera ono dane konieczne dla ustalenia uprawnień przy zatrudnieniu w kolejnym zakładzie pracy lub zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna oraz informacje niezbędne dla ustalenia uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Po ustaniu zatrudnienia, które wynikać może z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinno ono zostać wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany posiadać przygotowane świadectwo pracy, aby móc wydać je pracownikowi w każdej chwili.

Od września 2019 r. pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, czyli w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika.

Świadectwo pracy po umowie na dłuższy czas

W przypadku ustania zatrudnienia pracownika, który był zatrudniony u tego samego pracodawcy w ramach zawartego stosunku pracy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca wydaje jedno, zbiorcze świadectwo pracy. Przepisy nie wspominają o konieczności ciągłości umów, więc pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy, jeśli pomiędzy umowami terminowymi występuje przerwa, nie powinna ona jednak być długa.

Dłuższe przerwy, pomiędzy umowami terminowymi u danego pracodawcy, skutkują koniecznością natychmiastowego wydania świadectwa pracy, traktowane są one jak przerwanie zatrudnienia.

Wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej. Pod wzorem znajduje się również instrukcja, jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy.

Wydawanie świadectwa pracy na żądanie pracownika

Po zakończeniu każdej umowy o pracę (na okres próbny, okres określony, na czas wykonania konkretnej pracy) pracownik ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy u pracodawcy. Analogiczne prawo przysługuje mu w przypadku żądania dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia, przypadającego przed dniem zgłoszenia żądania wydania świadectw pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów